Vasario 17 d.–kovo 13 d.

Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centras (Pramonės pr. 22A, Kaunas)

Žemėlapių paroda „Valstybės siena – Lietuvos valstybingumo simbolis“ skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos (Kovo 11-osios) 30-osioms metinėms paminėti.

Lietuva jau nuo XIII a. buvo lygiavertė Europos valstybė. Kiekviena valstybė turi savo teritoriją, kurią reikia ne tik ginti, bet ir pažymėti žemėlapyje bei paženklinti vietovėje. Kartografiniuose kūriniuose, kaip dokumentuose, pažymėta valstybės siena turi ne tik išliekamąją vertę, bet ir yra svarbūs valstybinės savimonės formavimui. Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę pirmaeilis uždavinys buvo užtikrinti valstybės ir jos sienų apsaugą.

Parodoje eksponuojami išskirtiniai kartografiniai leidiniai, kuriuose vaizduojama Lietuva, jos sienų kaita įvairiais laikotarpiais.

Parodos tikslas – įprasminti ir aktualizuoti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios – svarbą Lietuvos valstybingumo raidai, stiprinti Lietuvos visuomenės pagarbą valstybei, jos istorijai, kultūrai, populiarinti geodezijos ir kartografijos mokslus.

Parodos organizatoriai: Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedros dėstytojai Ilona ir Valdas Urbanavičiai,  Vitalijus Kalenda, VĮ „GIS-Centras“, Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centras, Lietuvos kartografų draugija.

Parodos atidarymasvasario 17 d. 14.30 val. Parodos atidarymo metu bus skaitomas pranešimas „Lietuvos valstybės sienų raida“. Visi dalyvavę parodos atidaryme, gaus simbolinę dovanėlę – Lietuvos žemėlapį.

Apie parodą taip pat skaitykite laikraštyje „Mokslo Lietuva“ (12 p.)