Sausio 27 d.–kovo 2 d.

Vilkaviškio kultūros centras (Vytauto g. 28, Vilkaviškis)

Vilkaviškio kultūros centre (Vytauto g. 28, Vilkaviškis) veikia Diuseldorfe, Varšuvoje ir kituose Europos miestuose eksponuota, tekstilės kūrinių paroda „Pradžioje buvo ženklas“, kurios kuratorė ir dalyvė Menų akademijos Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos dėstytoja, tekstilininkė Birutė Sarapienė ir Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programos dėstytoja, tekstilininkė Rūta Marija Narvydienė.

Parodos koncepcija paremta Vydūno filosofija, kurioje svarbią vietą užima žmoniškumo problema. Vydūnui atsiskleidė ryški koreliacija tarp tautiškumo ir žmoniškumo: žmoniškumas padedąs išlaikyti tautiškumą ir atvirkščiai – tautiškumo puoselėjimas padedąs žmogui būti žmoniškesniam, tauresniam. Tautiškumas yra svarbus ne tik kaip vertybė pati sau: jį svarbu puoselėti kaip sąlygą universalesnei vertybei – žmogiškumui reikštis. O kad toji sąlyga nebūtų sunaikinta, kad ją pačią būtų galima apsaugoti tiek nuo brutalių išorės jėgų, tiek nuo vidinės korozijos vėlgi būtina ugdyti tą patį žmoniškumą, kaip tautos apsigynimui būtiną, jokia prievarta neįveikiamą tvirtovę.

Vadovaujantis šiomis mąstytojo nuostatomis, siekiant autentikos ir priešinantis globaliam supanašėjimui, sukurta tekstilės kūrinių kolekcija „Pradžioje buvo ženklas…“, žadinanti tautinę savimonę. Gilinantis į Baltų ženklus, kurti įvairių tekstilės technikų kūriniai, skatinantys domėtis savo tautos meno ištakomis, ženklų ir simbolių reikšmėmis. Kviečiame apsilankyti!

Parodos dalyviai: Liucija Banaitienė, Danguolė Bečelytė-Čachavičienė, Danguolė Brogienė, Gitana Evseičikaitė, Zinaida Dargienė, Milda Dulkytė, Danutė Jonelienė, Greta Kardišiūtė, Virginija Kirvelienė, Liucija Kudžmienė, Rūta Marija Narvydienė, Vilma Marė, Gražina Martinkevičiūtė, Irena Piliutytė, Birutė Sarapienė, Genovaitė Sasnauskienė, Aušra Sedlevičiūtė, Marijona Sinkevičienė, Ona Staskevičienė, Danutė Valentaitė.