2022 m. rugsėjo 15–16 d.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (V. Putvinskio g.55, Kaunas)

Šiais metais minimas Kauno meno mokyklos 100-mečio jubiliejus. Jam pažymėti skirta rugsėjo 15–16 d. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g.55, Kaunas) vyksianti tarptautinė mokslinė konferencija „Menas moderniai šaliai moderniame mieste”, organizuojama Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto ir Dailėtyros instituto bei Kauno kolegijos Menų akademijos ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus.

Konferencija „Menas moderniai šaliai moderniame mieste”

Jubiliejaus proga rengiama tarptautinė mokslinė konferencija kviečia susitelkti į dailės studijų reikšmę modernybei ir išryškinti jų sąsajas su modernių valstybių bei miestų formavimosi procesais, aptariant dailės mokymo istorinę, esamą ir būsimą padėtį, nagrinėti dailės edukacijos klausimus. Siūloma naujai apmąstyti Kauno meno mokyklos istoriją, jos ištakas ir raidą miesto istorinės, politinės ar ekonominės kaitos kontekste, atskleisti paraleles su kitomis XX a. pirmosios pusės Europos meno mokyklomis ir modernizmo sąjūdžiu. Konferencija taip pat siekia aktualizuoti mokyklą kūrusių ir joje besimokiusių asmenybių – dailininkų, pedagogų, architektų, dailės istorikų – veiklą, išryškinti jų kūrybos sąsajas su vietos, nacionaliniu ir globaliu dailės kontekstu; atskleisti Kauno meno mokyklos tradicijų kilmę ir tęstinumą.

Konferencijos datos: rugsėjo 15 d. 9.00–17.00 val. ir rugsėjo 16 d. 9.30–16.10 val.

Konferencijos vieta: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Muzikos salė (V. Putvinskio g.55, Kaunas).

Konferencijos pranešėjai: prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas (LT), prof. dr. Stanislavas Mostauskis (LT), doc. dr. Ramutė Rachlevičiūtė (LT), doc. dr. Aušrinė Cemnolonskė (LT), dr. Stella Pelše (LV), Margus Meinart (EE), dr. Theodor Liho (BG), Yaroslav Kravchenko (UA), Lina Mumgaudytė (LT), doc. dr. Aušra Vasiliauskienė (LT), Rūta Marija Purvinaitė (LT), doc. dr. Inese Sirica (LV), Šelda Puķīte (EE), dr. Lijana Natalevičienė (LT), prof. dr. Raimonda Simanaitienė (LT), dr. Aistė Dičkalnytė (LT), Daina Zozaitė (LT), doc. dr. Odeta Žukauskienė (LT), dr. Vilma Gradinskaitė (LT), Vaida Sirvydaitė (LT), Lina Hall (LT), Ilona Mažeikienė (LT), doc. dr. Rasa Butvilaitė (LT), doc. dr. Lina Preišegalavičienė (LT), doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė (LT).

Paroda „Prieš… ir po 100 metų“

Tarptautinę mokslinę konferenciją lydės paroda „Prieš… ir po 100 metų“. Jos ekspozicija sudaryta iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose esančių Kauno meno mokykloje dirbusių pedagogų-menininkų kūrinių ir šiuo metų dirbančių ir kuriančių Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dėstytojų-menininkų. Parodoje žiūrovams pristatomi kūriniai, sukurti beveik prieš šimtą metų ir dabar, jau po šimto metų, atskleidžiant kūrybinių principų kaitą ar panašumus plastikos ir technologiniuose sprendimuose. Žiūrovui siūloma susipažinti kaip aplinka ir kontekstas per šimtmetį keitė ir keičia meno suvokimą ir išraišką, kuri atsispirdama ir tęsdama Kauno meno tradicijas, įsipina į Didįjį pasaulio peizažą.

Parodos atidarymas: rugsėjo 15 d. 18 val.

Parodos vieta: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (V. Putvinskio g. 55, Kaunas).

Parodos menininkai, dalyviai: Justinas Vienožinskis (1886–1960), Adomas Galdikas (1893–1969), Stasys Ušinskas (1905–1974), Antanas Gudaitis (1904–1989), Antanas Samuolis-Samulevičius (1899–1942), Viktoras Vizgirda (1904–1993), Juozas Zikaras (1881–1944), Jonas Mikėnas (1899–1988), Viktoras Petravičius (1906–1989), Adolfas Vaičaitis (1915–2015), Mastislavas Dobužinskis (1875–1957), Vytautas Bičiūnas (1893–1943), Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997), Liudvikas Strolis (1905–1996), J. Steponavičius (1907- 1996) Marcė Katiliūtė (1912–1937), Telesforas Kulakauskas (1907–1977).

Arūnas Vaitkūnas (1956–2005), Laima Drazdauskaitė, Audronė Petrašiūnaitė, Pranas Griušys, Eimutis Markūnas, Aušra Vaitkūnienė, Aleksas Andriuškevičius, Andrius Zakarauskas, Petras Lincevičius, Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė, Povilas Ramanauskas, Darius Rakauskas, Sandra Kvilytė, Milda Gailiūtė, Rosanda Sorakaitė-Ramanauskienė, Rimas Mulevičius, Evaldas Mikalauskis, Rolandas Rimkūnas, Tadas Vosylius, Alfonsas Vaura.

Paroda veiks: nuo 2022 m. rugsėjo 16 d. iki 2023 m. sausio 29 d.

Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Menas moderniai šaliai moderniame mieste” yra nemokamas, be išankstinės registracijos.

Organizatoriai: Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas, Vilniaus dailės akademijos dailėtyros institutas, Kauno kolegijos Menų akademija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Partneriai: Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022, Lietuvos dailės istorikų draugija

Renginyje gali būti fotografuojama ar filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, kurie gali būti patalpinti viešai prieinamose vietose: socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje bei tolesnėje renginio komunikacijoje.