2022 m. gruodžio 8 d.

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto organizuojama tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas: teorijos ir praktikos inovacijos“ (ADLE), kurios tikslas – skatinti diskusijas ir gerosios patirties apie naujausių technologijų ir inovacijų naudojimą dizaino, meno, kalbų ir ugdymo studijose bei profesinėje veikloje, šiais metais vyks gruodžio 8 d. hibridiniu būdu: Kauno kolegijoje bei naudojant vaizdo konferencijų įrankį „Zoom“.

Konferencijos kryptys: kritinio mąstymo interpretacija mene; įtraukių metodų reikšmė dizaino kontekste; inovacijos kalbų ir vertimo studijose; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika.

Registracija į konferenciją: iki gruodžio 7 d. Registracijos anketą galite užpildyti čia.

Daugiau informacijos rasite oficialioje „Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas: teorijos ir praktikos inovacijos“ internetinėje svetainėje.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.

Kviečiame dalyvauti!