2023 m. balandžio 20 d.

12–16 val.

Kviečiame dalyvauti kasmetinėje Kauno kolegijos Medicinos fakulteto organizuojamoje studentų tiriamųjų darbų konferencijoje „Mokslas ir studijos 2023“, kuri vyks balandžio 20 d. hibridiniu būdu.

Pranešimai suskirstyti į šias sekcijas:

  • I sekcija. FIZINĖS IR EMOCINĖS SVEIKATOS GERINIMAS
  • II sekcija. SOCIALINIO DARBO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAI: VEIKLA, ATSAKOMYBĖS IR KOMPETENCIJOS
  • III sekcija. SVEIKATINIMO IR SOCIALINĖS PASLAUGOS
  • IV sekcija. SVEIKATINIMO TYRIMAI IR TECHNOLOGIJOS BIOMEDICINOJE
  • V sekcija. GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMAS
  • VI section. HEALTH LITERACY