Gegužės 12 d.

9.15 val.

Gegužės 12 dieną Kauno kolegijos Technologijų fakultetas organizuoja tradicine tapusią ir 16-ą kartą vyksiančią mokslinę-praktinę studentų konferenciją „Inovacijų taikymas technologijose 2022“ (ITT). Respublikinei konferencijai yra ruošiamasi drauge su Studentų moksline draugija.

Kitaip nei 2020 ir 2021 metais, šįsyk konferenciją numatoma vykdyti kontaktiniu būdu Kauno kolegijoje. Renginiu yra siekiama skatinti studentus dalyvauti mokslo taikomojoje veikloje, domėtis mokslo pažanga bei technologinių naujovių taikymo galimybėmis inžinerijoje, versle bei pramonėje.

Konferencijos tematinės kryptys:

    • informacinės sistemos ir technologijos;
    • interaktyvios medijos ir technologijos;
    • gamybos procesų automatizavimas ir robotizavimas;
    • agroinovacijos ir maisto technologijos;
    • kitos technologijos (medicinos ir pan.).

Visus, pageidaujančius dalyvauti konferencijoje, kviečiame registruotis iki 2022 metų kovo 31 dienos. Registracijos formą rasite čia.

Pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami recenzuojamame respublikinės mokslinės-praktinės studentų konferencijos „Inovacijų taikymas technologijose“ leidinyje (ISSN 2345-0185). Straipsniai publikuojami lietuvių kalba ir skelbiami leidinyje nemokamai.

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti konferencijos interneto puslapyje.