Rugsėjo 1–30 d.

Birštono viešoji biblioteka (S. Dariaus ir S. Girėno 12, Birštonas)

Iki rugsėjo 30 d. Birštono viešojoje bibliotekoje (S. Dariaus ir S. Girėno 12, Birštonas) eksponuojama Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos metodiniame fonde saugomų piešinių paroda „Vakar, šiandien, rytoj“, kurią kuruoja Menų akademijos dėstytojos – grafikė Sigutė Bronickienė ir keramikė Birutė Šležienė. Seniausias kūrinys parodoje pristatomoje kolekcijoje datuojamas 1956-ais, o naujausias – 2016-ais metais.

Ekspozicijų erdvė parodai pasirinkta ne atsitiktinai – Birštono viešojoje bibliotekoje vyksta daug ir įvairių edukacinių renginių, skirtų skirtingo amžiaus bibliotekos lankytojams. Ši paroda kiekvienam žiūrovui gali tapti erdve tyrinėti ir atrasti, kadangi ja keliamas klausimas: ar iš tikrųjų šiandien, viena iš klasikinių vaizduojamojo meno šakų – piešimas – praranda savo svarbą? Šeštajame – septintajame dešimtmetyje pagrindinis piešimo studijų tikslas buvo realistiškai perteikti natūrą ir siekti piešinio technikos meistrystės. „Vėliau, vyravusią akademinio piešinio tradiciją ir sampratą, keitė liberalesnis ir drąsesnis požiūris į objekto ar subjekto vaizdavimą. Piešimo užduotis iš natūros imta derinti su kūrybinėmis užduotimis, skatinant ne kopijuoti natūros, o ją interpretuoti improvizuojant – laužant stereotipinę komponavimo sampratą. Taip pat buvo bandomos įvairios piešimo priemonės bei būdai, supažindinama su dekoratyvumo, stilizacijos, abstraktumo sąvokomis piešinyje“, – pasakoja dėstytoja, grafikė Sigutė Bronickienė.

Piešimo, kaip vaizduojamojo meno šakos, pokyčius lemia daugelis faktorių: dėstančių šią discipliną menininkų kartų kaita, studijų programų tikslų ir uždavinių pokyčiai, piešimui skiriamo laiko trukmės mažėjimas, edukacinė bei estetinio, meninio ugdymų kaita, skaitmeninių technologijų įsigalėjimas. Tačiau piešimo, kaip disciplinos, mokymosi svarba asmenybei, plėtojant aplinkinio pasaulio formų ir spalvų suvokimą, siekiant pastabumo, formų suvokimo ir erdvinio mąstymo išlieka nepakitusi.

Parodos kuratorės: Birutė Šležienė, Sigutė Bronickienė.