Spalio 5–30 d.

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Letvario filialas (Klevų al. 20, Lentvaris)

Iki spalio 30 d. Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Letvario filiale (Klevų al. 20, Lentvaris) eksponuojama Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos metodiniame fonde saugomų piešinių paroda „Vakar, šiandien, rytoj…“, kurią kuruoja Menų akademijos dėstytojos – grafikė Sigutė Bronickienė ir keramikė Birutė Šležienė.

Parodoje keliamas klausimas: ar iš tikrųjų šiandien, viena iš klasikinių vaizduojamojo meno šakų – piešimas – praranda savo svarbą? Piešimo, kaip vaizduojamojo meno šakos, pokyčius lemia daugelis faktorių: dėstančių šią discipliną menininkų kartų kaita, studijų programų tikslų ir uždavinių pokyčiai, piešimui skiriamo laiko trukmės mažėjimas, edukacinė bei estetinio, meninio ugdymo kaita, skaitmeninių technologijų įsigalėjimas. Tačiau piešimo, kaip disciplinos, mokymosi svarba asmenybei plėtojant aplinkinio pasaulio formų ir spalvų suvokimą, siekiant pastabumo, formų suvokimo ir erdvinio mąstymo, išlieka nepakitusi.

Parodos kuratorės: Sigutė Bronickienė, Birutė Šležienė