Birželio 10 d.–rugpjūčio 4 d.

Kėdainių daugiakultūris centras (Senosios Rinkos a. 12, Kėdainiai)

Birželio 10 d. 16 val. Kėdainių daugiakultūriniame centre (Senosios rinkos a. 12, Kėdainiai) atidaroma Diuseldorfe, Varšuvoje ir kituose Europos miestuose eksponuota tekstilės kūrinių paroda „Pradžioje buvo ženklas…“, kurios kuratorė ir dalyvė Kauno kolegijos Menų akademijos Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos dėstytoja, tekstilininkė Birutė Sarapienė. Ekspozicijoje pristatomas ir Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programos dėstytojos, tekstilininkės Rūtos Marijos Narvydienės darbas.

Parodos koncepcija paremta Vydūno filosofija, kurioje svarbią vietą užima žmoniškumo problema. Vydūnui atsiskleidė ryški koreliacija tarp tautiškumo ir žmoniškumo, kuris padedąs išlaikyti tautiškumą ir atvirkščiai – tautiškumo puoselėjimas padedąs žmogui būti žmoniškesniam, tauresniam. Tautiškumas yra svarbus ne tik kaip vertybė pati sau: jį svarbu puoselėti kaip sąlygą universalesnei vertybei – žmogiškumui reikštis. O kad toji sąlyga nebūtų sunaikinta, kad ją pačią būtų galima apsaugoti tiek nuo brutalių išorės jėgų, tiek nuo vidinės korozijos – būtina ugdyti tą patį žmoniškumą, kaip tautos apsigynimui būtiną, jokia prievarta neįveikiamą tvirtovę. Vadovaujantis šiomis Vydūno nuostatomis, siekiant autentikos ir priešinantis globaliam supanašėjimui, sukurta tekstilės kūrinių kolekcija „Pradžioje buvo ženklas…“, žadina tautinę savimonę. Gilinantis į Baltų ženklus, sukurti įvairių tekstilės technikų kūriniai skatina domėtis savo tautos meno ištakomis, ženklų ir simbolių reikšmėmis.

Parodos dalyviai: Liucija Banaitienė, Danguolė Bečelytė-Čachavičienė, Danguolė Brogienė, Gitana Evseičikaitė, Zinaida Dargienė, Milda Dulkytė, Danutė Jonelienė, Greta Kardišiūtė, Virginija Kirvelienė, Liucija Kudžmienė, Rūta Marija Narvydienė, Vilma Marė, Gražina Martinkevičiūtė, Irena Piliutytė, Birutė Sarapienė, Genovaitė Sasnauskienė, Aušra Sedlevičiūtė, Marijona Sinkevičienė, Ona Staskevičienė, Danutė Valentaitė.