Rugsėjo 4 d. iki 12.00 val.

Papildomo www.lamabpo.lt etapo priėmimo Lietuvos aukštosiose mokyklas pabaiga – kvietimo studijuoti paskelbimas.

 

Pagrindinis priėmimas Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2020-06-01 – 2020-08-18 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2020-08-22 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2020-08-24 8 val. – 2020-08-26 17 val.
Papildomas priėmimas Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2020-08-28 – 2020-08-31 14 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2020-09-04 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2020-09-05 8 val. – 2020-09-07 17 val.