Gruodžio 14 d.

Šių metų gruodžio 14 dieną vyks Kauno kolegijos Maisto technologijos katedros ir Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto (angl. Latvia University of Life Sciences and Technologies) organizuojamas tarptautinis konkursas „Agrotechnologas 2021“ (angl. “AgroTechnologist 2021”). Konkursas, vyksiantis penktus metus, studentams, pasirinkusiems žemės ūkio studijų krypties studijas, suteikia galimybę atskleisti savo profesines žinias tarptautinei auditorijai. Šiais metais, kaip ir 2020, konkursas „Agrotechnologas 2021“ vyks nuotoliniu būdu.

Konkurso tikslas – skatinti studentų domėjimąsi naujausiomis žemės ūkio technologijomis, plėtoti profesinius gebėjimus ekologinio ūkininkavimo ir su tuo susijusiose srityse, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis bei žemės ūkio įmonėmis.

Konkurso dalyviai gruodžio 14 dieną laikys testą, kurį sudarys 25 klausimai, susiję su dirvožemio ekosistemų, žemės ūkio technikos, augalų mitybos ir apsaugos bei aplinkosaugos temomis, anglų kalba.

Svarbu paminėti:

    • dalyvių komandą turi sudaryti 3 asmenys, t. y. studentai, kurie testą atliks drauge;
    • testo atlikimui yra skirtos 60 minučių;
    • testą galima atlikti pageidaujamu laiku, nuo 8 iki 17 val.

Konkurso „Agrotechnologas 2021“ laimėtojams ir prizininkams bus įteikiami padėkos raštai ir rėmėjų įsteigti prizai bei dovanos.

Visus, pageidaujančius dalyvauti konkurse, kviečiame registruotis iki gruodžio 10 dienos.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis telefono numeriu (8 37) 35 23 12 arba elektroninio pašto adresu ingrida.kraujutiene@go.kauko.lt.

Su konkurso „Agrotechnologas 2021“ nuostatais galite susipažinti čia.