Kauno kolegijos Verslo fakultetas organizuoja nuotolinį mokslo ir verslo forumą, kuris vyks lapkričio 20 d. anglų kalba.

Renginio tikslas – šviesti ir ugdyti akademinę bendruomenę bei verslo sektoriaus atstovus, apžvelgiant mokslinių tyrimų rezultatus žiedinės ekonomikos įveiklinimo ir poveikio verslui kontekste.

Žiedinės ekonomikos vystymas tapo prioritetine ES vystymo sritimi dėl to, kad ES (tame tarpe ir Lietuva) padidintų savo nepriklausomumą nuo išteklių. Lietuvai, kaip ir kitoms Rytų Europos atviros ekonomikos šalims, dažnai būdinga linijinė gamyba ir vartojimas.

Nepaisant ES iniciatyvų skatinant žiedinės ekonomikos principų diegimą praktikoje, stokojama didesnio gamtinių išteklių produktyvumo, ilgesnio produktų vartojimo laiko ir pakartotinio naudojimo, atliekų perdirbimo ir naujos vertės kūrimo iš jų (Dagilienė, 2019).

Šiai dienai žiedinės ekonomikos procentas tėra 8,6% ir numatomos tendencijos yra neigiamos (The Circularity Gap Report, 2019). Atkreipiamas dėmesys, jog remiantis Eurostat duomenimis, 2017 m. ES žiediškumo rodiklio vidurkis buvo 11,7%, tuo tarpu Lietuvoje šis rodiklis siekė tik 4,8%.

Forumas „Žiedinės ekonomikos plėtra Lietuvoje ir ES“ organizuojamas tikintis aktyvaus aukštųjų mokyklų ir verslo organizacijų įsitraukimo.