Balandžio 11–12 d.

Trukmė – 2 dienos

Kauno kolegijos Verslo centras (Gedimino g. 41, Verslo centras)

Mokymų programa „Veiklos efektyvumo didinimas paslaugų organizacijose“, kurią organizuoja Kauno kolegijos Verslo centras, yra skirta paslaugų organizacijų nariams, siekiantiems savo veikloje pradėti taikyti kokybės vadybos metodus ir orientuotus į efektyvų procesų valdymą (LEAN).

Programos organizatoriai dalyviams siekia suteikti kokybės vadybos metodų taikymo paslaugų organizacijose žinių ir įgūdžių ir tokiu būdu padidinti veiklos procesų efektyvumą. LEAN sistema – vienas pažangiausių valdymo būdų, kuris yra nukreiptas į organizacijos kuriamos vertės didinimą ir kaštų mažinimą. Švaistymų identifikavimas ir jų mažinimas padeda organizacijai didinti kuriamą vertę klientams. LEAN sistema – tai kelias į nuolatinį organizacijos veiklos tobulinimą.

Lektoriai:

Raminta Ligeikienė

Inga Stravinskienė

Mindaugas Samuolaitis

Mokymų programa:

Data Laikas  
2019-04-11

(Ketvirtadienis)

9:00–10:45 Kokybės vadyba. LEAN samprata ir metodai
10:45–11:00 Kavos / arbatos pertrauka
11:00–13:00 Procesinis mąstymas.  Procesų valdymas
13:00–13:30 Pietūs
13:30–15:30 Organizacijos veiklos matavimas: tikslai ir rodikliai
15:30–15:45 Kavos / arbatos pertrauka
15:45–18:00 Tvarkos sistemos 5S taikymas
2019-04-12

(Penktadienis)

9:00–10:45 Srauto diagrama ir jos praktinis taikymas
10:45–11:00 Kavos / arbatos pertrauka
11:00–13:00 Kaizen samprata
13:00–13:30 Pietūs
13:30–15:30 Standartizuotas darbas. Planavimas. Nuolatinio tobulinimo ciklas (PDCA)
15:30–15:45 Kavos / arbatos pertrauka
15:45–18:00 Standartizuotas darbas. Planavimas. Nuolatinio tobulinimo ciklas (PDCA)

*Į mokymų kaina įskaičiuota kava / arbata pertraukų metu

Mokymai „Veiklos efektyvumo didinimas paslaugų organizacijose“ parengti remiantis priemone „Kompetencijų vaučeris“, kuri suteikia galimybę įmonėms kelti darbuotojų kvalifikaciją, susigrąžinant 70–80% patirtų išlaidų.

Daugiau informacijos apie priemonę „Kompetencijų vaučeris“: e. p. verslocentras@go.kauko.lt, tel. nr. 837 324070, 8 686 44212.

https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/kompetenciju-vauceris/

http://invega.lt/lt/kompetenciju-vauceris/ 

 Daugiau informacijos apie mokymus „Veiklos efektyvumo didinimas paslaugų organizacijose“: el. p. verslocentras@go.kauko.lt, tel. nr. 837 324070, 8 686 44212.