Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra organizuoja mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 296081073), kurie planuojami vykdyti nuo 2021 m. spalio 25 d. nuotoliniu / savišvietos būdu.

Mokymų dalyviai bus supažindinami su bendrąja žemės ūkio  politika, augalininkystės, miškininkystės, ūkinių gyvūnų auginimo, akvakultūros, veterinarijos, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos pagrindais. Mokymai baigiami parengiant praktinį darbą pagal savo būsimo ūkio planuojamą veiklą. Baigus mokymus bus išduodamas pažymėjimas, suteikiantis ūkininkavimo kompetenciją. Daugiau apie mokymus, jų turinį skaitykite čia.

Mokymų kaina –200 eurų.

Mokymų trukmė – 160 akad. val.

Registracija vykdoma internetu iki spalio mėn. 18 d., kai susidarys grupė (registruotis čia).

Duomenys mokėjimui:

Gavėjas: Kauno kolegija
Gavėjo įmonės kodas: 111965284
Sąskaitos Nr.: LT287300010002229776 Swedbank
Sąskaitos Nr.: LT427044060008156460 SEB bankas

Mokėjimo paskirtyje nurodykite: TF už ūkininkų kursus ir kursų dalyvio vardą ir pavardę.

 Pastabos:

  1. Jeigu mokama už kelis asmenis, nurodykite visų dalyvių vardus ir pavardes;
  2. Pavedimo kopiją atsiųsti el. paštu irena.tulabiene@go.kauko.lt

Smulkesnė informacija suteikiama el. paštu irena.tulabiene@go.kauko.lt arba tel. 8 676 12786.