Balandžio 8 d.

9–16 val.

Norint įvertinti įmonės finansinę situaciją, galima pasitelkti ne vieną finansinės analizės metodą, tačiau praktika rodo, kad reikalingų (ir naudingų) instrumentų pasirinkimas bene svarbiausias veiksnys, nulemiantis teisingus finansinės įmonės analizės rezultatus, padedančius efektyviai tobulinti vadovavimo veiklą. Kaip pasirinkti finansinės veiklos analizės ir įvertinimo metodus bei būdus, kad jie padėtų atsakyti į iškilusius valdymo procese klausimus? Apie tai – šiuose mokymuose.

Mokymai padės įgyti:

    • bendrųjų kompetencijų – suprasti analizės ir sintezės metodų taikymo įmonės valdyme esmę, įmonės analitinės sistemos formavimo principus ir tikslus;
    • dalykinių kompetencijų – išmokti nustatyti finansinės analizės tikslus ir uždavinius, sudaryti finansinės analizės duomenų bazę ir suformuoti analitinių rodiklių sistemą;
    • žinių, kaip analizuoti ir vertinti kokybinius finansinės veiklos rezultatus.

Lektorius: doc. dr. Arvydas Kazakevičius

Dr. A. Kazakevičius yra UAB „Auditum“, teikiančios verslo ir finansų valdymo, verslo analitikos paslaugas, direktorius. Kauno kolegijos Verslo fakulteto Apskaitos ir finansų katedros docentas, turintis patirties mokslinių tyrimų, apskaitos, analizės, finansų valdymo, darbo organizavimo ir kontrolės srityse.

Kam skirti mokymai?

Vyr. buhalteriams, vyr. finansininkams, įstaigų, įmonių vadovams, verslo savininkams, norintiems sužinoti ir įsisavinti finansinės veiklos analizės principus ir metodus.

Mokymų trukmė: 8 ak. val., 9.00–16.00 val., nuotoliniu būdu.

Mokymų data: 2022 m. balandžio 8 d.

Dalyvio mokestis: 60 Eur. (mokymai organizuojami susirinkus grupei).

Dalyviams, pasiekusiems mokymo programoje nurodytus mokymo ir mokymosi rezultatus, išduodamas Kauno kolegijoje registruotas elektroninis pažymėjimas, patvirtinantis neformaliu būdu tobulintas kompetencijas. Taip pat dalyviams suteikiama išskirtinė galimybė pasirinkti „Auditum FAS MA“ finansinės analizės skaičiuokles, skirtas mažoms įmonėms, ir įsigyti jas nemokamai.

Daugiau informacijos el. p. verslocentras@go.kauko.lt, tel. nr. (8 609) 96 153.