Kovo 3–6 d.

Kauno kolegijos Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros organizuoja Matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurie vyks kovo 3–6 d. nuotoliniu būdu. Kursai rengiami pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas programas. Mokymuose bus nagrinėjamos matininkams ir geodezininkams aktualios matavimo technikos ir technologijų, teritorijų planavimo, georeferencinio pagrindo kadastro, erdvinių informacinių sistemų, valstybinio geodezinio pagrindo, žemės teisės ir kitos temos, taip pat skirtingos konkrečiai specialybei sritys.

KURSŲ ĮKAINIAI:

Matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos tobulinimo kursai 190 eurų
Kursai tik matininkams arba tik geodezininkams 130 eurų

REGISTRACIJA

Registracija į kursus vykdoma iki 2022 m. vasario 25 d.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės: tel. 8614 22743; el. p. vytaute.juodkiene@go.kauko.lt

APMOKĖJIMAS

Už kursus būtina apmokėti ne vėliau kaip 3 dienos iki kursų pradžios, gavus patvirtinimą, kad surinkta grupė. Mokestį pervesti į Kauno kolegijos sąskaitą:

Sąskaitos Nr.: LT287300010002229776 Swedbank

Sąskaitos Nr.: LT427044060008156460 AB SEB bankas

Gavėjo įmonės kodas: 111965284

Mokėjimo paskirtyje nurodykite: TF už matininkų ir / ar geodezininkų kursus ir kursų dalyvio vardą ir pavardę.

Pastabos:

  1. Jeigu mokama už kelis asmenis, nurodykite visų dalyvių vardus ir pavardes;
  2. Pavedimo kopiją atsiųsti el. paštu vytaute.juodkiene@go.kauko.lt

NUORODOS:

Geodezijos ir kartografijos darbai

Nekilnojamų daiktų kadastro duomenų nustatymas