Vasario 15 d.

Technologijų fakultetas

Į antrąjį etapą pateko studentų komandos iš Gardino Janka Kupalos vardo valstybinio universitetoGuardos politechnikos instituto, taikomųjų mokslų universiteto FH Upper Austria, Kauno kolegijos ir Valstybinės Klaipėdos kolegijos. Geriausius testo įvertinimus gavusios komandos yra kviečiamos dalyvauti antrajame etape, t. y. 2018 m. vasario 15 d. Kauno kolegijoje (Pramonės pr. 22, Kaunas) konkurso dalyviai turės atlikti praktines užduotis maisto produktų technologijos, juslinės analizės, mikrobiologijos ir maisto produktų kokybės nustatymo laboratorijose.

Konkursą „Maisto technologas 2017“ organizuoja Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Maisto technologijos katedra kartu su Targovištės miesto Valachijos universiteto Aplinkos inžinerijos ir maisto mokslo fakultetu (Rumunija).