Gruodžio 18 d.

18.30 val.

Aleksandro Stulginskio Universitetas