Spalio 11 d.

9 val.

2022 metų spalio 11 dieną Kauno kolegijoje nuotoliniu būdu vyks aštuntoji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Inovatyvios (eko)technologijos, verslumas ir regionų plėtra“ (angl. Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development, IECOTERD).

Tradicine tapusioje konferencijoje apie naujausias technologijas ir jų pritaikymą diskutuos mokslininkai iš įvairių pasaulio šalių. Suvokiant, kad technologijos prasiskverbusios į įvairias gyvenimo sritis, konferencijoje dėmesys skiriamas inovatyvioms technologijoms plačiąja prasme: jų pritaikymui versle, pramonėje bei sveikatos priežiūros, globos (rūpybos) įstaigose. Išskirtinis dėmesys skiriamas žaliosioms technologijoms, tvariam regionų vystymuisi.

Kviečiame į konferenciją registruotis internetu. Pageidaujantiems dalyvauti konferencijoje, išskyrus plenarinio posėdžio pranešėjus, taikomas mokestis:

Konferencijos dalyvio statusas Konferencijos dalyvio mokestis
Užsiregistravusiems 

iki 2022 m. gegužės 16 d.

Užsiregistravusiems 

po 2022 m. gegužės 16 d.

Konferencijos dalyvis–pranešėjas 50 EUR 70 EUR
Konferencijos dalyvis–klausytojas 30 EUR 40 EUR

Rekvizitus, skirtus dalyvio mokesčio sumokėjimui, galite rasti konferencijos interneto puslapyje.

Suredaguoti ir parengti, naudojant APA citavimo stilių, straipsniai priimami iki 2022 metų rugsėjo 11 dienos. Straipsnius įkelti čia. Taip pat bus leidžiamas elektroninis konferencijos pranešimų santraukų rinkinys. Pranešimų santraukos turi būti pateikiamos registracijos formoje.

Daugiau informacijos apie IECOTERD konferenciją galite rasti renginio interneto svetainėje. Dėl papildomos informacijos kreiptis el. pašto adresu iecoterd.conference@go.kauko.lt.

Apie 2021 metais vykusią IECOTERD konferenciją galite sužinoti čia.