2022 m. lapkričio 15 d.

13.30 val.

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra lapkričio 15 d. 13.30 val. kviečia dalyvauti nuotolinėje konferencijoje „Į pagalbą vaikui“, kurią organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas bei Kauno kolegija.

Renginyje pranešėjai pasidalys mokslinių tyrimų rezultatais bei veikimo modeliais, siekiant teikti savailaikę pagalbą įvairių poreikių turinčių vaikų ugdymui(si). Taip pat bus pristatoma, kokią pagalbą Kauno miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos Ugdymo įstaigų konsultavimo skyrius teikia ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų komandoms. Įvairių sričių specialistai dalysis gerąja įtraukiojo ugdymo patirtimi Lietuvos bei Prancūzijos švietimo sistemose.

Norintys dalyvauti konferencijoje privalo užsiregistruoti. Registracija vykdoma tel. nr.: 8 663 88323.

Renginys vyks „Zoom“ platformoje.