Gruodžio 14 d.

11.00 val.

Medicinos fakultetas

Kauno kolegijos Medicinos fakultete (K. Petrausko g. 15, 203 a.) vyks kalėdinis susitikimas su filosofijos mokslų daktare Brone Gudaityte. Viešnia studentams ir dėstytojams skaitys paskaitą „Keturi kasdienio gyvenimo būdai“.

Pasak susitikimo organizatorių, tikroji šventų Kalėdų dvasia – tai gebėjimas branginti ramybę ir vertinti kito žmogaus širdies gerumą. Susitikime „Keturi gyvenimo būdai“ B. Gudaitytė kvies klausytojus kalėdiniu laikotarpiu atsigręžti į save bei kitus. Pasak lektorės, savęs sureikšminimas – tai nemalonumų ir nepageidautinų pasekmių priežastis. Svarbu branginti ir išsaugoti vidinę ramybę bei nepamiršti, kokia yra meilės, tikėjimo ir vilties vertė.

Bronė Gudaitytė – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių  mokslų fakulteto gerbiama dėstytoja, ne kartą kasmetiniuose VDU bendruomenės rinkimuose laimėjusi „Metų širdies“ apdovanojimą. Lektorė veda radijo laidas, o 2007 metais išleido knygą „Mistinė patirtis ir kalba. Mokytojo Eckharto kelias“.