2022 m. balandžio 20 – rugsėjo 1 d.

Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centras (Pramonės pr. 22A, Kaunas)

Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centre (Pramonės pr. 22A, Kaunas) eksponuojama Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos Dizaino studijų programos lektorės, grafikės Sigutės Bronickienės ir Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos lektorės, keramikės Birutės Šležienės kuruojama paroda „Kauno architektūros motyvai piešinyje“, kurioje pristatomi skirtingų menų, dizaino specialybių ir kursų studentų piešiniai, saugomi Menų akademijos metodiniame fonde.

Įvairiomis technikomis kurtuose, praėjusio šimtmečio pabaigos ir XXI amžiaus pirmųjų dešimtmečių laikotarpį apimančiuose darbuose, kuriuose vaizduojama Kauno architektūra, atsiskleidžia piešimo, kaip vaizduojamojo meno šakos, pokyčiai, kuriuos lemia keletas faktorių: dėstytojų kartų kaita, studijų programų tikslų ir uždavinių pokyčiai bei specifika, piešimui skirto laiko trukmės mažėjimas, edukacinės bei estetinio ir meninio ugdymo paradigmų virsmas, skaitmeninių technologijų įsigalėjimas, kvestionuojantis tradiciškai suvokiamo piešinio sampratą.

Kviečiame apsilankyti!

Parodos kuratorės: Sigutė Bronickienė, Birutė Šležienė

Paroda veikia: 2022 04 20 – 2022 09 01