2024 m. gegužės 31 – birželio 17 d. 

9–16 val.

Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos kūrybinės studijos (A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas)

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademija kviečia į intensyvius dailės dalykų kursus „Piešimas + tapyba + kompozicija“, kurie vyks gegužės 31 – birželio 17 d. Kursuose tiek teoriškai, tiek praktiškai bus supažindinama su piešimo, tapybos, kompozicijos disciplinomis, atliekamos kūrybiškos užduotys ir tobulėjama kiekvienos paskaitos metu.

Piešimo paskaitose kursų dalyviai bus supažindinami su perspektyvos ir proporcijų dėsniais, pagrindiniais komponavimo principais. Išmoks piešti geometrines figūras ir buitinių daiktų kompozicijas, perteikti daiktų medžiagiškumą bei apšvietimą.

Tapybos paskaitose bus susipažįstama su spalvotyros pagrindais, spalvų savybėmis ir santykiais, mokomasi tapyti natiurmortus, perteikti apšvietimą ir daiktų formą, o taip pat trijų matavimų apimtį šiltų ir šaltų spalvų pagalba.

Kompozicijos paskaitose dalyviai mokysis kurti taškų, linijų, geometrinių dėmių ir spalvų kompozicijas skirtingomis raiškos priemonėmis, kurs temines kompozicijas.

Dailės dalykų kursai vyks darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos kūrybinėse studijose, įsikūrusiose A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas. Kursams vadovaus didelę patirtį turintys Menų akademijos dėstytojai. Nuosekliai aiškindami užduotis, skirdami individualų dėmesį, dalindamiesi savo patirtimi, jie skatins kursų dalyvius siekti užsibrėžtų tikslų.

Dailės dalykų kursų trukmė: pilnos apimties kursų trukmė 72 ak. val. Pasirinktinai galima lankyti atskirų dailės dalykų kursus: piešimas – 24 ak. val., tapyba – 24 ak. val., kompozicija – 24 ak. val. Pirmas užsiėmimas (įžanginė paskaita) – nemokamas.

Kursų kaina:

    • piešimas – 144 eurai
    • tapyba – 144 eurai
    • kompozicija – 144 eurai

Pasirinktinai galima lankyti atskirus dalykus.

Sumokėti už kursusiki birželio 4 d. Mokamą sumą prašome pervesti į Kauno kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą banke „Swedbank“ LT28 7300 0100 0222 9776, pavedime nurodant – MUF dailės kursai. Mokėjimą prašome atlikti tik po įžanginės paskaitos, susidarius dalyvių grupei. Į kursų sąrašus bus įtraukiami tik laiku susimokėję kursų dalyviai.

Registracija į dailės dalykų kursus „Piešimas + tapyba + kompozicija“ – iki gegužės 31 d.

SVARBU: užsiregistravus į kursus, o po įžanginės paskaitos apsisprendus jų nelankyti, būtina informuoti el. paštu: gita.mykolaityte@go.kauko.lt.

Išklausius kursus, suteikiami įgytą kompetenciją liudijantys pažymėjimai, kuriuose nurodomos išklausytos temos, kursų trukmė.

Jei turite klausimų, prašome kreipkitės: el. p.: gita.mykolaityte@go.kauko.lt, tel. nr.: + 370 37 32 28 19.