Sausio 6 d.–vasario 29 d.

Baras „B2O“ (Gedimino g. 30, Kaunas) 

Kauno kolegijos Menų akademijos Fotografijos studijų programos trečiakursiai bare „B2O“ (Gedimino g. 30, Kaunas) atidarė parodą, kurioje kviečia žiūrovus atrasti natiurmorto žanro interpretacijas.

Fotografijose studentai į šį klasikinį dailės žanrą žvelgia šiuolaikiškai, tačiau nenukrypdami nuo pagrindinių natiurmorto sudedamųjų dalių: šviesotamsos, gilaus kolorito, daiktais ir jų kompozicijomis perteikiamų simbolinių prasmių. Jaunieji fotografai kompozicijas natiurmortuose dėlioja taip, kad juose galima atrasti kiekvienam iš autorių svarbius kasdienius ar įsimenamas istorijas turinčius daiktus. Fotografų interpretacijos natiurmorto žanro tema yra įdomios, savitos ir šį, klasikinį, vaizduojamojo meno žanrą papildančios šiuolaikiniais kontekstais.