2022 m. lapkričio 24 d.

12.00–15.50 val.

Lapkričio 24 d. (ketvirtadienį) 12.00–15.50 val. kviečiame dalyvauti Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros ir Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros organizuojamame nuotoliniame forume „Nuo „kabliuko“ iki pasiekto bendro tikslo“. Forumas yra Kauno kolegijos „Praktikos ir karjeros dienų’22“, kurios startuos lapkričio 17 d., renginio programos dalis.

Forumo tikslas – pasidalyti Kauno kolegijos Pedagogikos ir Reabilitacijos katedrų absolventų užsakomosios veiklos rezultatais, ieškoti naujų teorijos ir praktikos, pedagogikos ir medicinos sąlyčio taškų, plėtoti bendrą dėstytojų, studentų, absolventų ir socialinių partnerių mokslo taikomąją veiklą.

Bendrame pedagogų ir reabilitacijos specialistų forume bus pristatyti pranešimai apie pedagogų kompetencijas taikant inovacijas ikimokykliniame ugdyme, patyriminės veiklos reikšmę ugdant gamtosauginius įgūdžius priešmokykliniame amžiuje, ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymą(sį) ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, tėvų požiūrį į ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių individualiųjų ugdymo(si) poreikių, įtrauktį į bendrąsias grupes. Taip pat forume pranešėjai dalysis nuomonėmis apie ergoterapeuto pagalbą vaikams su raidos sutrikimais, 6–10 m. vaikų deguonies suvartojimo ir kognityvinių funkcijų sąsajas, tarpininko (mediatoriaus) vaidmenį vaikų emocinei būklei ir savarankiškumui bei kitomis aktualiomis temomis.

Norintiems dalyvauti forume „Nuo „kabliuko“ iki pasiekto bendro tikslo“ – būtina užsiregistruoti. Registracija atvira iki lapkričio 22 d.

Prisijungimo prie renginio nuoroda elektroniniu paštu bus išsiųsta tik užsiregistravusiems dalyviams.