2023 metų spalio 10 dieną vyks devintoji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Inovatyvios (eko)technologijos, verslumas ir regionų plėtra“ (angl. Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development, IECOTERD), organizuojama drauge su Gamybos inovacijų slėniu ir po trijų metų pertraukos sugrįšianti į Kauno kolegijos erdves.

Tradicine tapusioje konferencijoje apie naujausias technologijas ir jų pritaikymą diskutuoja mokslininkai iš įvairių pasaulio šalių. Atsižvelgus į tai, kad technologijas nesunkiai galime aptikti daugelyje įvairiausių gyvenimo sričių, šioje konferencijoje daugiausia dėmesio yra skiriama inovatyvioms technologijoms plačiąja prasme: jų pritaikymui versle, pramonėje bei sveikatos priežiūros, globos (rūpybos) įstaigose. Išskirtinis dėmesys skiriamas žaliosioms technologijoms, tvariam regionų vystymuisi.

Dalyvavimas konferencijoje

Kviečiame pranešėjus ir klausytojus registruotis internetu. Pageidaujantiesiems dalyvauti konferencijoje yra taikomas mokestis (išskyrus – plenarinės sesijos pranešėjus):

Konferencijos dalyvio statusas Konferencijos dalyvio mokestis
Užsiregistravusiems iki 2023 m. gegužės 16 d. Užsiregistravusiems po 2023 m. gegužės 16 d.
Pranešėjas 60 Eur 80 Eur
Klausytojas  30 Eur 40 Eur

Rekvizitus, skirtus dalyvio mokesčiui sumokėti, galite rasti konferencijos interneto puslapyje.

Susipažinti su buvusių metų konferencijos elektroniniais leidiniais „Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development“ galite čia.

Daugiau informacijos apie konferenciją IECOTERD galite rasti renginio interneto svetainėje. Iškilus klausimų kreiptis el. pašto adresu iecoterd.conference@go.kauko.lt.