2023 m. vasario 11 – gegužės 20 d.

9.00–14.25 val. (šeštadieniais)

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos kūrybinės studijos (A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas)

Vasario 11 d. prasideda Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto organizuojami dailės dalykų kursai „Piešimas + Tapyba + Kompozicija“, kurie yra skirti ne tik stojantiems į dailės, dizaino, meno objektų restauravimo, medijų meno (fotografijos) krypties studijas, bet taip pat ir norintiems pagilinti žinias piešimo, tapybos, kompozicijos srityse.

Kursai vyks 2023 m. vasario 11 – gegužės 20 d. šeštadieniais nuo 9.00 iki 14.25 val. Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos kūrybinėse studijose (A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas).

Pasirinktinai galima lankyti atskiro (-ų) dailės dalyko (-ų) (piešimo, tapybos ar kompozicijos) arba visų trijų dailės dalykų kursus.

Kursų kaina ir trukmė:

Kursų programos pavadinimas Akademinių val. skaičius Vienos ak. val. įkainis Bendra suma
Piešimas 24 6 Eur 144 Eur
Tapyba 24 6 Eur 144 Eur
Kompozicija 24 6 Eur 144 Eur

Jei pasirenkamas ne vienas, o keli dailės dalykai galima mokėti visą kainą arba dalimis. Jei mokate pilną sumą už kelis pasirinktus dailės dalykus, sumokėti būtina iki vasario 15 d. Jei už pasirinktus kelis dailės dalykus mokate dalimis, turite laikytis šio įmokų grafiko:

    • iki vasario 13 d. – 144 Eur
    • iki kovo 15 d. – 144 Eur
    • iki balandžio 15 d. – 144 Eur

Sumą už pasirinkto dailės dalyko (-ų) kursus prašome pervesti į Kauno kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą banke „Swedbank“ LT28 7300 0100 0222 9776, pavedime nurodant – MUF dailės kursai.

Registracija į kursus vykdoma iki 2023 m. vasario 7 d.

Į kursų dalyvių sąrašus įtraukiami tik užsiregistravę ir laiku susimokėję klausytojai.

Išklausius kursus suteikiami įgytą kompetenciją liudijantys pažymėjimai, kuriuose nurodomos išklausytos paskaitos, kursų trukmė.

Į kursų kainą neįskaičiuotos naudojamos medžiagos. 

Pirmas informacinis užsiėmimas (įžanginė paskaita) – nemokamas.

Kilus klausimų kreipkitės el. paštu: gita.mykolaityte@go.kauko.lt.