2023 m. kovo 20 d.

 13.00 val.

 Pramonės pr. 22A, 202 aud.

Į Kauno kolegiją skaityti paskaitos „Naujausios technologijos edukacijoje: dirbtinio intelekto sprendimai ir skaitmeninės platformos“ atvyksta dėstytojos iš Vytauto Didžiojo universiteto – Eglė Vaičiukynaitė ir Neringa Dubauskienė. Paskaita yra skirta kolegijos studentams, dėstytojams ir darbuotojams.

VDU, kurio asocijuota partnerė yra Technologijų fakulteto Pramonės inžinerijos ir robotikos katedra „Erasmus+“ projekte „Pandemic Response Using Digital Media and Technology in Higher Education and Training“ (PRUDMET), 2020-1-UK01-KA226-HE-094489) parengė paskaitą, kurioje bus atsakyta į daugelį šiomis dienoms rupimų klausimų, neduodančių ramybės besidomintiems naujųjų technologijų pažanga ir pan.: Kaip pritaikyti naujausias technologijas perduodant žinias? Ar jau egzistuoja gerosios praktikos, kaip panaudoti dirbtinio intelekto (DI) sprendimus mokymuose? Kaip edukuojant derinti kelis įrankius, t. y. generatyvinio dirbtinio intelekto sprendimus kartu su įvairiomis skaitmeninėmis platformomis?

Pranešėjos susirinkusiesiems ne tik atsakys į daugybę klausimų, bet ir su pastaraisiais pasidalins atrinktų DI sprendimų ir skaitmeninių platformų klasifikacijų žemėlapiais, skirtais edukacijai, bei dalyviams padės atrasti būdų, kaip aptartas technologijas pritaikyti savo mokymuose.