Kauno kolegijos administracija informuoja, kad ateinančiais metais kolegijos informacinių sistemų plėtra įgaus pagreitį. 2017 metai baigiami sulig informacinių technologijų įrankių įsigijimo ir fizinio įdiegimo darbais.

Jau pradėtas  darbas – naujos viešųjų pirkimų informacinės sistemos diegimas pirkimų planavimui, organizavimui ir stebėsenai vykdyti. Gruodžio 19 dieną naujas informacinių technologijų įrankis buvo pristatytas Kauno kolegijos bendruomenei. Susirinkimą ir mokymus pirkimų iniciatoriams inicijavo Kauno kolegijos Viešųjų pirkimų tarnyba. Tolesnis mokymai naudotis sistema numatyti ir 2018 metais.

Sistemos diegėjai vardina Kauno kolegijoje naudojamo naujo technologinio įrankio privalumus: viešųjų pirkimų sistema bus patogi, lanksti ir veikianti tinklalapio principu. Sistema suteikia galimybę adekvačiau planuoti, operatyviai gauti pirkimų vykdymo duomenis apie esamą situaciją, atlikti lyginamąją tiekėjų analizę, kontroliuoti sutarčių vykdymą ir atlikti kitus veiksmus.

„Sistemos diegimą inicijavome, nes ja naudodamiesi galėsime kolegijoje pagreitinti pirkimų procedūras ir efektyviau užtikrinti vykdomų pirkimų ir sudarytų sutarčių stebėseną,“ – teigia Kauno kolegijos Viešųjų pirkimų specialistė Sigrida Eimutienė.

Sistemos naudotojai – kitos viešojo sektoriaus organizacijos – įsidiegusios sistemą džiaugiasi skaidresniu ir greitesniu pirkimų planavimo procesu, sumažėjusia rizika daryti klaidas, supaprastintu pirkimų stebėsenos procesu.

Pasak Pauliaus Baltrušaičio, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojo plėtrai ir infrastruktūrai, viešųjų pirkimų informacinė sistema yra integrali dalis viso informacinių sistemų plėtros plano, kuris parengtas ir pradėtas realizuoti šiais metais. Taip pat  pradėtas informacinės sistemos diegimas į personalo, projektų ir finansų apskaitos valdymo procesus.