Kauno kolegijos tarptautinės partnerystės vystymo koordinatorė Jolanta Valiaugienė vakar vykusiame Kauno regiono plėtros tarybos (KRPT) kolegijos posėdyje pristatė Europos universitetų aljansų iniciatyvai teikiamą projektą UNINOVIS Data for L.I.F.E, pakviečiant KRPT tapti asocijuotu projekto partneriu.

„Dabartinis ir būsimas tvarus Europos ekonomikos augimas ir visuomenės gerovė vis labiau priklauso nuo duomenų kuriamos vertės, todėl projektu remiame būsimos kartos ir dabartinių darbuotojų gebėjimų ugdymą suprasti, analizuoti, naudoti ir saugoti duomenis įvairiuose sektoriuose“, – sako J. Valiaugienė.

Ji pažymi, kad projektas ne tik suteiks tvirtą pagrindą Kauno regiono viešajam ir privačiam sektoriui didinti duomenų mokslus išmanančių darbuotojų skaičių, bet ir užtikrins regiono bei Europos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą plėtojant mokslo taikomąją veiklą, orientuotą į regionų poreikius.

„UNINOVIS savo veikla prisidėtų prie pagrindinių Kauno regiono plėtros tikslų įgyvendinimo siekiant švelninti įtaką klimato kaitai, didinti atsparumą klimato kaitos poveikiui bei didinti socialinę įtraukti ir mažinti užimtumo netolygumus“, – dalinasi J. Valiaugienė.

UNINOVIS Data for L.I.F.E aljanse numatytos keturios pagrindinės misijos:

    • tapti pirmaujančiu Europos aljansu teikiant mokymąsi visą gyvenimą duomenų valdymo ir analizės srityje; 
    • integruoti inovacijų ekosistemas švietimo ir bendradarbiavimo bei tarpdisciplininių tyrimų tikslais; 
    • skatinti ekologišką ir skaitmeninį perėjimą siekiant tvarumo ne tik aljanse, bet ir apskritai visuomenėje; 
    • siekti Europos ekspertinio supratimo naudojant, apsaugant ir apdorojant duomenis.

Kauno kolegijos priklausymas šiam aljansui prisidės prie tarptautiškumo stiprinimo, leis išplėsti partnerysčių tinklą, stiprinti ryšius su tarptautiniais partneriais, kurti ir vykdyti jungtines studijų programas, atvers platesnes galimybes vykdyti tarptautines veiklas tiek dėstytojų, tiek studentų tarpe.

Priklausymas Europos universitetų aljansui UNINOVIS Data for L.I.F.E taip pat prisidės prie mokslinio potencialo stiprinimo, o tai – svarbus žingsnis Kauno kolegijai siekiant tapti taikomųjų mokslų universitetu ir vykdyti profesinės magistrantūros studijas.

UNINOVIS Data for L.I.F.E aljanso tikslas – iš septynių aukštųjų mokyklų sukurti tarptautinį ir tarpdisciplininį europinį universitetą su bendromis valdymo, mokymo ir mokslinių tyrimų struktūromis. Aljansas orientuotas į duomenų mokslo platesnį panaudojimą visose akademinėse srityse.