Kauno regionas neabejotinai lyderiauja IT kompetencijų srityje, o šiai lyderystei įtaką daro stiprios IT specialistų rengimo tradicijos, susiklosčiusios aukštosiose mokyklose. Idėja sutelkti IT specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų pajėgas suvienijo Kauno technologijos universiteto, Kauno kolegijos ir Vilniaus universiteto Kauno fakulteto vadovus, kurių pozicija – šios regiono stiprybės išlaikymas bei puoselėjimas artimiausioje ateityje.

Anot vadovų, Kaunas didžiuojasi Lietuvos ir užsienio kapitalo IT įmonių susitelkimu regione bei pritrauktais investuotojais iš užsienio, tačiau dėl tvarios darbo jėgos regione užtikrinimo kai kuriuos svarbius sprendimus būtina priimti jau šiandien. Susitikimo dalyviai ketina tęsti diskusijas ir formuoti vieningą poziciją dėl penktojo kvalifikacinio lygmens studijų ir profesinės magistrantūros, įtraukiant ir kitas suinteresuotąsias šalis bei atstovaujant interesus asocijuotose struktūrose

Pasak KTU Informacinių technologijų fakulteto dekano prof. Eduardo Bareišos, būtina toliau stiprinti vientisą IT profesionalų rengimo sistemą, kuri, pasitelkus užsienio šalių patirtį, būtų aiškiai išdiferencijuota į skirtingus kvalifikacinius lygmenis ir atitiktų esamus ir būsimus darbo rinkos poreikius. Kauno kolegijos direktorius dr. Mindaugas Misiūnas akcentavo verslo įmonių bei aukštojo mokslo bendradarbiavimo glaudinimo priemonių būtinybę ir būdus, orientuojantis į tolesnę specialistų kompetencijų plėtrą.