Vakar, gegužės 14 dieną, įvyko direktoriaus rinkimai – Kauno kolegijos tarybos sprendimu Kolegijai vadovauti penkerius metus išrinktas Paulius Baltrušaitis. Jis švietimo veikloje intensyviai dalyvauja nuo 1994-ųjų, o nuo 2008-ųjų užėmė ir Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojo plėtrai ir infrastruktūrai pareigas.

Tarp kandidatų be Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojo plėtrai ir infrastruktūrai Pauliaus Baltrušaičio buvo Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto profesorė Eugenija Strazdienė ir dabartinis Kauno kolegijos direktorius mokslų daktaras Mindaugas Misiūnas, kuris informavo Akademinę tarybą ir Kolegijos tarybą apie savo kandidatūros atšaukimą dalyvauti šiame konkurse. Mindaugo Misiūno manymu, organizacijai reikalingi pokyčiai, kad Kauno kolegija pasiektų lyderiaujančią poziciją tarp tokio tipo aukštųjų mokyklų Baltijos šalyse, todėl linkėjo naujam vadovui pasiekti užsibrėžtus ambicingus tikslus, pasitelkus konkrečias priemones ir sutelkus visos Kolegijos bendruomenės jėgas.

Remiantis Kauno kolegijos statutu, direktoriaus pareigas užimti gali asmuo, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties. Direktorius, veikiantis Kolegijos vardu ir jai atstovaujantis, atlieka įvairias jam pavestas funkcijas, kurių dalį gali pavesti savo pavaduotojams ar kitiems įgaliotiems asmenims, padėsiantiems vadovui įgyvendinti Kauno kolegijos tikslus ir uždavinius. Direktorius vadovauja Kolegijai, organizuoja jos veiklą, užtikrindamas Kolegijos strateginio veiklos plano įgyvendinimą, leidžia įsakymus, atsako už Kolegijos finansinę veiklą, sprendžia su Kolegijos lėšomis susijusius klausimus, teikia ir skelbia Kolegijos metinę veiklos ataskaitą, skiria pavaduotojus ir siūlo dekanų kandidatūras, rūpinasi darbuotojų ir studentų skatinimu, studijų kokybe ir kitais Statute ar teisės aktuose numatytais klausimais.