Šiandien Kauno kolegijos Medicinos fakultete vyko susitikimas su fakulteto socialiniais partneriais – laboratorija „Antėja“. Tai viena pirmųjų visiškai robotizuotų medicininių tyrimų laboratorija Baltijos šalyse, teikianti aukštos kokybės diagnostikos paslaugas. Sutikimo metu Medicinos fakulteto ir „Antėjos“ atstovai aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes ir plėtrą, padėsiančius sustiprinti jau esamus ryšius, daugiausia dėmesio skiriant Bendrosios praktikos slaugos ir Biomedicinos diagnostikos studijų programoms ir jose ruošiamiems specialistams.

Vizito metu „Antėjos“ atstovai buvo supažindinti su Medicinos fakultetu, jose esančiomis auditorijomis, laboratorijomis, siekiant geriau atskleisti fakulteto potencialą. Tuo tarpu „Antėjos“ atstovai fakulteto bendruomenei pristatė įmonę, jos veiklos sritis. Toks bendradarbiavimo stiprinimas suteikia platesnes galimybes kolegijos studentams atliekant praktiką, ieškant darbo vietos ar vykdant projektines veiklas.

Kauno kolegijoje didelis dėmesys skiriamas įvairiapusiam bendradarbiavimui su socialiniais partneriais, siekiant užtikrinti ruošiamų specialistų kompetencijų pritaikomumą realioje darbo aplinkoje. Ypač didelę studijų dalį sudaro praktika, todėl bendradarbiaujant su verslu ir viešuoju sektoriumi Kauno kolegijoje kuriamos sąlygos studentams savo žinias pritaikyti įvairiose praktikos vietose.

Profesinės veiklos praktikos realizuojamos socialinės partnerystės principu. Esant glaudiems ryšiams su praktikos atlikimo vietų institucijomis yra didesnė galimybė teorinį studentų patyrimą sustiprinti realiomis praktinėmis situacijomis.

Socialiniai partneriai dalyvauja studijų programų komitetų veikloje, kvalifikavimo komisijų darbe, profesinės veiklos praktikų realizavime ir vertinime, baigiamųjų darbų vadovavime ir recenzavime, studijų programos dalykų atestacijos komisijos darbe, aptariant studijų programų privalumus bei trūkumus, galimybes koreguoti studijų programas, reaguojant į pokyčius darbo rinkoje.