Jonavai minint 270-ies metų sukaktį, Kauno kolegijos geodezijos ir kartografijos dėstytojai Ilona ir Valdas Urbanavičiai paruošė interaktyvų Jonavos rajono savivaldybės išnykusių gyvenviečių žemėlapį. Už šią vertingą dovaną, leisiančią visiems geriau pažinti Jonavos rajoną ir jo istoriją, Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis dėstytojams įteikė Jonavos rajono savivaldybės mero Mindaugo Sinkevičiaus padėką.

Mažėjant gyventojų skaičiui, kaimai ir viensėdžiai jungiami prie kitų kaimų, miestelių ar miestų arba visai išnyksta – taip prarandama dalis tam kraštui būdingų istorinių, kultūros, gyventojų buities faktų. Vieninteliu šaltiniu, leidžiančiu sužinoti autentiškus išnykusių ar prijungtų gyvenviečių pavadinimus, tampa topografiniai žemėlapiai. Remiantis 1930–1934 m. išleistais M1:25000 topografiniais žemėlapiais buvo identifikuotos 175-ios išnykusios gyvenamosios vietovės Jonavos rajono savivaldybėje. Kauno kolegijos dėstytojų I. ir V. Urbanavičių parengtoje interaktyvioje aplikacijoje galima sužinoti išnykusios gyvenvietės pavadinimą, kokiai seniūnijai ir valsčiui ji priklausė bei kitą informaciją.

„Sukurta interaktyvi aplikacija „Išnykusios gyvenamos vietovės Jonavos rajono savivaldybėje“ turėtų įkvėpti gyventojus aktyviau domėtis gyvenamųjų vietų, kaimų, viensėdžių vardų išsaugojimo, sklaidos ir jų prikėlimo naujam gyvenimui temomis, o moksleivius sudominti Geodezijos studijų programa, kurioje taikomos naujausios geodezijos, kartografijos technologijos ir kuriami įdomūs ir naudingi Lietuvai projektai. Žemėlapis, geografiniai duomenys, erdvinė informacija – tai visiems žinomi žodžiai, šiais laikais įgaunantys ypatingą prasmę. Vieta ir aplinka visada buvo svarbi tiriant įvairius reiškinius, tačiau tik skaitmeninių priemonių ir technologijų dėka yra galimybė išsaugoti daugybę duomenų nagrinėjama projekto tema“, – pasakoja I. Urbanavičienė.

Daugiau skaitykite čia.

Žemėlapį su išnykusiomis gyvenamosiomis vietomis Jonavos rajone galite peržiūrėti čia.