2020 m. gegužės 28 d. Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė dr. Lina Šarlauskienė išrinkta Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos pirmininke ateinančių trejų metų kadencijai. LKBA tikslas – vienyti kolegijų bibliotekininkus bendrai profesinei veiklai, skatinti bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimą ir profesinį bendravimą, dalyvauti formuojant kolegijų bibliotekų veiklos, Lietuvos švietimo ir kultūros politiką.

Lina Šarlauskienė taip pat deleguota į Lietuvos bibliotekų tarybą, kuri veikia Kultūros ministerijos žinioje, atlieka eksperto ir konsultanto funkcijas sprendžiant bibliotekų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus. LR Kultūros ministro 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Lina Šarlauskienė įtraukta į Lietuvos bibliotekų tarybos sudėtį ateinantiems trejiems metams.