Šiandien Kauno kolegijos bendruomenė susirinko paminėti Lietuvai itin svarbią dieną – Vasario 16-ąją. Minint šią, mūsų tautai ir valstybei išskirtinę datą, buvo giedama tautiška giesmė, Kauno kolegijos bendruomenės nariai, Lietuvos šaulių sąjungos atstovai Paulius Baltrušaitis ir Smiltė Juraitė bei Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų karė savanorė Brigita Vinikaitytė dalinosi mintimis apie pilietiškumą, laisvę, jos puoselėjimą, svarbius istorinius įvykius ir kiekvieno lietuvio vaidmenį kuriant savo šalies ateitį. Minėjimo metu taip pat pasirodė Kauno kolegijos tautinių šokių kolektyvas „KauKas“ bei Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos atlikėjos.

„Lietuvos gimtadienis yra viena tinkamiausių dienų kalbėti apie pareigą savo valstybei. Kalbant apie tai, manau, pirmiausia reikėtų pamiršti amžių, profesiją, lytį ir kt. – nėra per jaunų ar per senų, per daug išsilavinusių ar kitokių žmonių, kurie būtų nereikalingi mūsų šaliai.

Lietuvos istorija rodo, kad atėjus tam tikrai dienai, savo šalį ginti ėjo žmonės, apie kuriuos šiandien nieko nežinome. Tai buvo paprasti žmonės.

Todėl šiandien labai svarbu šnekėti apie tai, kad kiekvienas yra reikalingas Lietuvai. Svarbu suprasti, kad pareiga nėra vilkima uniforma ar dėvimi valstybiniai simboliai. Pareiga, pirmiausia, prasideda mūsų galvose ir širdyse. Linkiu auginti pareigos ir bendruomeniškumo jausmą – ne tą, gražiai nugulusį popieriaus lape, bet tą, kuris atsispindi mūsų kasdieniuose darbuose“, – renginio metu kalbėjo Kauno kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus specialistė, Krašto apsaugos savanorių pajėgų karė savanorė B. Vinikaitytė.

„Pilietiškumas – kasdienis darbas ar kita neatlygintina veikla, kurią mes atliekame tam, kad aplinka, kuri mus supa būtų gražesnė, geresnė, šviesesnė, kad santykiai, kuriuos aplink save kuriame, būtų bendruomeniški, draugiški ir taikūs.

Savanorystė ir gėrio kitam, aplinkai kūrimas yra viena puikiausių pilietiškumo formų. Jei jūs rūpinsitės tais, kurie šalia jūsų, jei neatlygintinai savo laiką, žinias ir kompetencijas skirsite savanoriškoms organizacijoms, būsite ne mažiau pilietiški nei tie, kurie rūpinasi valstybe globaliai“, – mintimis dalinosi Kauno kolegijos Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė, Šaulių sąjungos narė S. Juraitė.

Kauno kolegijos direktorius, Šaulių sąjungos narys P. Baltrušaitis priminė Lietuvai svarbias datas ir istorinius įvykius ir vienybės svarbą, kvietė kolegijos bendruomenės narius būti atsakingais, pilietiškais ir budriais. 

Prisimenant Lietuvai svarbias datas – Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją ir ką žmonės tuo metu darė, kokius įstatymus priiminėjo, ką kūrė, tikrai turime kuo didžiuotis, todėl kviečiu rasti laiko peržiūrėti istorinius šaltinius, prisiminti, kaip buvo kuriama mūsų valstybė.

Esame stipri valstybė, todėl noriu pakviesti ir toliau išlikti pilietiškais bei kūrybiškais ir kiekvieną dieną kurti tokią Lietuvą, kokią norime ją matyti. Su švente!“ – bendruomenę sveikino Kauno kolegijos direktorius, Šaulių sąjungos narys P. Baltrušaitis.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, pirmininkaujama Jono Basanavičiaus, savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“. Šiam tikslui įgyvendinti buvo išrinkta dvidešimties asmenų Lietuvos Taryba, kurią sudarė pagrindinių to meto lietuvių politinių srovių atstovai. Lietuvos Nepriklausomybės aktą pasirašė visi dvidešimt Lietuvos Tarybos narių.