Gegužės 13–14 dienomis Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas, direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė, tarptautinės partnerystės vystymo koordinatorė Jolanta Valiaugienė, Technologijų fakulteto dekanas dr. Tomas Makaveckas, Technologijų fakulteto prodekanė mokslui dr. Lina Skinulienė, Medicinos fakulteto projektų vadovas Aurimas Galkontas vyko vizitui į Nyderlandus, Hagos taikomųjų mokslų universitetą.

Vienas iš vizito tikslų buvo strateginės partnerystės su Hagos taikomųjų mokslų universitetu sukūrimas bei gerosios patirties pavyzdžių pritaikymas Kauno kolegijoje, siekiant tapti taikomųjų mokslų universitetu. Vizito metu Hagos taikomųjų mokslų universiteto atstovai pristatė savo universitete įkurtus mokslinių tyrimų centrus: Sveikatos inovacijų bei Kibernetinės saugos. Kauno kolegijos atstovai susitiko su šių centrų vadovais, diskutavo centrų valdymo, finansavimo, keliamų tikslų, efektyvumo, mokslo rezultatų viešinimo bei bendrų veiklų galimybių klausimais. Vyko susitikimas su procesų ir Maisto technologijos studijų programos vadovu, kurio metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės tarp šios studijų programos ir Maisto ir agrotechnologijų katedros bei tyrėjų mainai tarp abiejų institucijų. Tai ypač svarbu stiprinant maisto technologijų tyrimus Kauno kolegijoje.

Taip pat vizito metu vyko ir susitikimai su vykdomosios tarybos nariais ir strateginio vystymo vadovais, kurių metu Kauno kolegijos atstovai susipažino su Hagos taikomųjų mokslų universiteto strategija, kadangi tai ypač svarbu atnaujinant ir Kauno kolegijos strategiją kitais metais. Susitikimo metu diskutuota tiek paties taikomųjų mokslų universiteto, tiek skyrių bei padalinių valdymo struktūrų klausimais.

Kita diena buvo skirta vizitui į socialinių partnerių institucijas, kurių metu kolegijos atstovai aplankė „World horti center“ ir „Tomato world“, kuriuose yra kuriami inovatyvūs produktai maisto pramonės bei fitoterapijos sektoriuose. Šiuose įmonėse yra apjungiamos verslo, švietimo ir mokslo sritys.

Šis Kauno kolegijos atstovų vizitas buvo ypač naudingas visomis prasmėmis, kadangi buvo išsiaiškintos konkrečios bendradarbiavimo galimybės, aptarti galimi tolesni susitikimai ir vizitai, Hagos taikomųjų mokslų universiteto atstovai pasidalino gerąja patirtimi bei vertingomis įžvalgomis.