Ką iš tiesų reiškia tvarumas aukštojo mokslo įstaigose? Kokius tvarumo metodus galima taikyti sprendžiant aktualias problemas įvairiose srityse tiek studijuojant, tiek dirbant kolegijoje ar universitete? Kokius bendrus tvarumo tematikos projektus galima vykdyti tarp aljanso partnerių institucijų? Šie ir panašūs klausimai buvo nagrinėjami mišriosios intensyviosios programos (angl. Blended Intensive Programme, BIP) metu Viurcburgo-Švainfurto taikomųjų mokslų universitete (vok. Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt) Vokietijoje.

Mišriojoje intensyviojoje programoje „Sustainability as a Guiding Compass“ dalyvavo Europos universitetų aljanso UNINOVIS partneriai iš Vokietijos, Ispanijos, Suomijos, Prancūzijos, Albanijos bei Lietuvos. Kauno kolegijai atstovavo Projektų skyriaus vadovė Lina Kuraitienė, vyriausioji specialistė Vytautė Giedraitienė, Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovė Kristina Adomaitienė, Verslo fakulteto tarptautinių projektų vadovas Wilfred Ledoux Tchasse Simo ir Technologijų fakulteto docentė Jurgita Mikašauskaitė-Tiso.

Virtualaus susitikimo, kuris vyko prieš fizinį mobilumą, metu dalyviai pristatė tvarumo iniciatyvas ir gerąją darnumo praktiką savo institucijose. Birželio 3–7 dienomis Viurcburge vykusių praktinių dirbtuvių metu dalyviai įgijo gilų supratimą apie tvarumo principus ir tai, kaip juos veiksmingai integruoti į aukštosios mokyklos veiklą, studijų programas, mokslinius tyrimus ir bendruomenės veiklas. Pranešimai apėmė tokias temas kaip tvarumas ir e. mokymasis, tvari maisto gamyba, su tvarumu susiję projektų pavyzdžiai partnerių institucijose, klimato kaitos švelninimas ir energetiniai sprendimai, tvarumas UNINOVIS universitetų aljanse, statistinė tvarumo perspektyva, tvarus tarptautiškumas ir kt.

Įvairios perspektyvos iš aljanso šalių aukštųjų mokyklų praturtino tarpusavio mokymąsi. Dalyviai generavo idėjas bendriems su tvarumu susijusiems projektams pagal „Erasmus+“ programos kvietimus gebėjimų stiprinimo, „Erasmus Mundus“ ir inovacijų aljansų srityse. Mišrioji intensyvioji programa suteikė dalyviams žinių ir įgūdžių, kad jie taptų pokyčių iniciatoriais, skatinančiais tvarumą kaip pagrindinį institucinį kompasą savo aukštojo mokslo įstaigose.