Verslo fakultetas atsiliepė į Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimą gauti paramą Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms tyrėjus iš Ukrainos ir pateikė tris paraiškas kolegoms iš VN Karazin Charkovo nacionalinio universiteto mokslo darbuotojų veiklai finansuoti ir gavo teigiamą LMT atsakymą.

Nuo rugsėjo pirmosios mokslo veiklą Kauno kolegijos Verslo fakultete vykdys kolegės iš Ukrainos: Yuliia Prus, Olena Parkhomenko ir Yuliia Kvitka, kurios atliks mokslinius tyrimus bei jų rezultatų analizę Vadybos / Ekonomikos mokslo kryptyse, bendradarbiaus su fakulteto ir kitų užsienio šalių mokslininkais, publikuos tyrimų rezultatus.

„Džiaugiamės, kad nuo rugsėjo mėnesio Verslo fakulteto mokslininkų gretas papildys trys kolegės iš Ukrainos, kurių priėmimui Lietuvos mokslo taryba skyrė finansavimą. Partnerystė su šiuo universitetu trunka jau ne vienerius metus, davusi puikių rezultatų ir leidusi prisidėti prie pagalbos Ukrainai šiuo sunkiu laikotarpiu“, – teigia Verslo fakulteto prodekanė Gelmina Motiejūnė.

Numatomos tyrėjų veiklos Kauno kolegijoje:

  • Olena Parkhomenko. Numatomu laikotarpiu mokslo tyriminės veiklos rezultatai Vadybos / Ekonomikos mokslo kryptyse bus publikuojami mokslo žurnaluose tarptautinėse DB: „Tvaraus vystymosi, kaip veiksnio, formuojančio gerovę vietos lygmeniu, skatinimas” (turinčiame cituojamumo rodiklį IF CA JCR ir (ar) SNIP SCOPUS duomenų bazėje) ir „Socialinių vertybių įtaka galutiniam vartojimui”.
  • Yuliia Kvitka. Numatomu laikotarpiu mokslo tyriminės veiklos rezultatai Vadybos / Ekonomikos mokslo kryptyse bus publikuojami mokslo žurnaluose tarptautinėse DB: „Karo įtaka Ukrainos aukštojo mokslo internacionalizacijai” (turinčiame cituojamumo rodiklį IF CA JCR ir (ar) SNIP SCOPUS duomenų bazėje) ir „Konfliktai organizacijoje: kaip tarpininkavimas gali paveikti organizacijos vystymąsi?”.
  • Yuliia Prus. Numatomu laikotarpiu mokslo tyriminės veiklos rezultatai Vadybos / Ekonomikos mokslo kryptyse bus publikuojami mokslo žurnaluose tarptautinėse DB: „Skaitmeninės technologijos logistikoje ir tiekimo grandinės valdyme” (turinčiame cituojamumo rodiklį IF CA JCR ir (ar) SNIP SCOPUS duomenų bazėje) ir „Ukrainos pabėgėlių krizė: iššūkiai ir galimybės aukštojo mokslo institucijų plėtrai”.