Kauno kolegijoje – studijų …

2016 07 23- -2016 07 28 Kauno kolegijoje vyksta studijų sutarčių pasirašymas, kuriame dalyvauja gavusieji kvietimą studijuoti šioje aukštojoje mokykloje.
Išsamesnė informacija http://www.kaunokolegija.lt