Kauno kolegija būdama viena didžiausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, turi didelį potencialą vykdyti taikomojo mokslo, eksperimentinės plėtros bei meno veiklą. Tačiau sistemingam šios veiklos rezultatų augimui būtina optimizuoti mokslo vadybos procesus, kurie padėtų tinkamai sisteminti, analizuoti ir vertinti informaciją apie tiriamuosius subjektus, verslo ir mokslo bendradarbiavimą, tyrėjų, studentų ir absolventų įtraukimo galimybes į taikomojo mokslo bei meno veiklą.

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė veikla įgauna vis didesnę reikšmę tiek Lietuvos, tiek Europos sąjungos (toliau – ES) kontekste, siekiant didinti ne tik tyrėjų potencialą, bet ir studentų parengimo lygį, taikant naujausias mokslines ir praktines žinias studijų procese. Lietuvos kolegijų sektoriuje mokslinė veikla buvo vykdoma neskiriant didelio dėmesio mokslinės produkcijos kokybiniams parametrams, kadangi mokslinė eksperimentinė veikla kolegijų sektoriuje neturėjo aiškių vertinimo kriterijų.

Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti Kauno kolegijos taikomojo mokslo ir meno veiklos plėtojimo galimybes, siekiant sistemingo proveržio šioje veikloje ne tik Lietuvos, bet ir ES lygmenyje. Kuriama informacinių technologijų sistema ir jos integravimas kolegijos taikomojo mokslo ir meno veiklų vystyme, padės institucijai efektyviau sisteminti ir valdyti informaciją, kuri yra būtina, siekiant optimizuoti tyrėjų darbą bei sėkmingai integruotis tiek mokslo ir meno produkcijos kūrimo, tiek ir jos vertinimo ekosistemoje, valdyti  taikomojo mokslo, eksperimentinės plėtros ir meno veiklų ir jų rezultatų komercializavimo vystymą Kauno kolegijoje.

Projekto tikslinė grupė – Kauno kolegijos tyrėjai, dėstytojai, studentai, absolventai, socialiniai partneriai, kitos suinteresuotos šalys.

Projekto įgyvendinimas susideda iš kelių pagrindinių etapų: sistemos algoritmo rengimo ir derinimo, programavimo ir sistemų integracijos į esamas sistemas darbai, pradinių duomenų į sistemą pateikimas, sistemos testavimas, mokymų medžiagos rengimas, mokymų suinteresuotoms grupėms įgyvendinimas bei sistemos pilnas integravimas kolegijos veiklose.

Šios sistemos pagrindinės dedamosios – Lietuvos ir ES socialinių partnerių (verslo, viešojo ir aukštojo mokslo sektorių partneriai), kolegijos tyrėjų, absolventų, studentų, suinteresuotų įsitraukti į taikomojo mokslo ir meno veiklos vystymą bei mokslo leidinių, konferencijų ir (ar) parodų duomenų bazių moduliai.

Susisteminta informacija apie partnerius, tyrėjus, tyrimus bei kitas veiklas prisidės tiek prie kolegijos taikomojo mokslo ir meno veiklos vystymo, tiek ir prie kolegijos tyrėjų sėkmingos integracijos į Lietuvos bei ES mokslo ir meno ekosistemos plėtojimo ne tik kuriant mokslo ir meno produkciją, bet ir sistemingai prisidedant prie jos vertinimo.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma sukurti informacinę sistemą, kuri padėtų tinkamai sisteminti, analizuoti ir vertinti informaciją, susijusią su mokslinės meninės veiklos įgyvendinimo ir vertinimo ekosistemos vystymu.

Projektas įgyvendinamas pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ veiklą, orientuotą į Europos mokslinių tyrimų erdvės prioritetų įgyvendinimą, siekiant institucinių pokyčių, ir yra finansuojamas pagal 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir (arba) Ekonomikos ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonę, t. y. iš Europos Sąjungos „NextGenerationEU“ programos lėšų.