Spalio 23–26 dienomis Kauno kolegijoje vyksta Europos universitetų aljanso UNINOVIS partnerių susitikimas, kurio metu bus tobulinama paraiška siekiant gauti finansavimą UNINOVIS Data for L.I.F.E Europos universitetų aljanso sukūrimui. Kauno kolegijoje svečiuojasi šešių aukštųjų mokyklų iš Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Albanijos atstovai.

Susitikimo metu partneriai ne tik plėtos UNINOVIS Data for L.I.F.E aljanso paraiškos turinį, tačiau susitiks ir su Kauno kolegijos vadovybe bei padaliniais aptarti bendradarbiavimo galimybes mokslo, meno, projektų, mobilumo, studijų srityse.

Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas akcentuoja, kad galimybė būti UNINOVIS universitetų aljanse prisidėtų prie tarptautiškumo stiprinimo, kuris yra vienas iš kolegijos 2021–2025 metų strategijos prioritetų. Tai leistų išplėsti partnerysčių tinklą, stiprinti ryšius su tarptautiniais partneriais, kurti ir vykdyti jungtines studijų programas, atsivertų platesnės galimybės vykdyti tarptautines veiklas tiek dėstytojų, tiek studentų tarpe.

Kauno kolegijos tapimas visaverte UNINOVIS aljanso nare taip pat ženkliai prisidėtų prie mokslinio potencialo stiprinimo, o tai – svarbus žingsnis Kauno kolegijai siekiant tapti taikomųjų mokslų universitetu ir vykdyti profesinės magistrantūros studijas. Direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė papildo, kad UNINOVIS aljansas – tai puiki galimybė kolegijos dėstytojams bei tyrėjams nuvykti į partnerių aukštąsias mokyklas ir dalintis gerąja patirtimi, plėsti mokslo grupes, kadangi atsiranda didesnis tyrėjų, kurie dirba vienoje srityje, ratas. Kartu tai galimybės vykdyti didesnius projektus, platesnės apimties mokslo programas bei studijų centrus (angl. study hubs).

UNINOVIS Data for L.I.F.E aljansas siekia tapti pažangių duomenų mokslo kompetencijų ir įgūdžių šaltiniu dabartinėms ir būsimoms kartoms, remiant tvarią ir įtraukią Europos visuomenę. Aljanso tikslas – iš septynių aukštųjų mokyklų sukurti tarptautinį ir tarpdisciplininį Europos universitetą su bendromis valdymo, mokymo, tarptautinių ryšių ir mokslinių tyrimų struktūromis. Aljansas orientuotas į duomenų mokslo platesnį panaudojimą visose akademinėse srityse.

UNINOVIS Data for L.I.F.E aljanse numatytos keturios pagrindinės misijos: tapti pirmaujančiu Europos aljansu teikiant mokymąsi visą gyvenimą duomenų valdymo ir analizės srityje; integruoti inovacijų ekosistemas švietimo ir bendradarbiavimo bei tarpdisciplininių tyrimų tikslais; skatinti ekologišką ir skaitmeninį perėjimą siekiant tvarumo aljanse ir apskritai visuomenėje; siekti Europos ekspertinio supratimo naudojant, apsaugant ir apdorojant duomenis.