Sausio 13 dieną Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis, kartu su dar šešių Europos universitetų vadovais iš Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Albanijos, Malagos universitete, Ispanijoje pasirašė susitarimą dėl „UNINOVIS Data for L.I.F.E” Europos universitetų aljanso sukūrimo.

Vienas pagrindinių strateginių Kauno kolegijos tikslų yra kolegijos veiklų tarptautiškumo didinimas, todėl siekiant stiprinti bei plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, būtiną šiam tikslui įgyvendinti, šią savaitę Kauno kolegijoje lankosi aljanso „UNINOVIS“ partneriai: Manuel Glattbach (strateginio universitetų bendradarbiavimo koordinatorius), dr. Daniel Wimmer (tarptautiškumo vadovas), prof. dr. Robert Grebner (direktorius) iš Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (Vokietija) bei dr. Niina Jallinoja (direktorė), Mira Grönvall (kompetencijų srities vadovė), dr. Tapio Kujala (prezidentas), dr. Eeva-Liisa Viskari (vyr. specialistė) iš Tampere University of Applied Sciences (Suomija).

Partnerių vizitas leis paspartinti jau pradėtus darbus

Abi aukštosios mokyklos yra Kauno kolegijos partnerinės institucijos, su kuriomis siekiama ir toliau stiprinti bei plėtoti bendradarbiavimą. Pasak Kauno kolegijos direktoriaus P. Baltrušaičio, partnerių apsilankymas leis suintensyvinti ir paspartinti jau pradėtų darbų įgyvendinimą.

„Susitikimo su partneriais metu sieksime detalizuoti artimiausius veiklos planus, susiderinti veiksmų planą rektorių, direktorių ir fakultetų lygyje, kadangi bus lankomasi ir Kauno kolegijos fakultetuose. Taip pat siekiame pradėti įgyvendinti tai, dėl ko esame sutarę „UNINOVIS“ programoje“, – susitikimo tikslus vardija Kauno kolegijos direktorius.

„Pavyzdžiui, vieni iš partnerių planuoja vykdyti panašią vadybos studijų programą, kokia vykdoma Kauno kolegijoje, todėl vizito metu aptarsime galimybes turėti panašaus turinio studijų programą – tai leistų vykdyti dar tikslingesnius studentų mainus.

Tuo tarpu su partneriais iš Vokietijos taip pat planuojame tartis dėl naujos studijų programos: norime susiderinti ir turėti vadinamuosius mobilumo langus, kad semestrą studentams būtų dėstomi identiški studijų dalykai. Taip pat galėtų atsirasti tam tikros specializacijos – vienokios Kauno kolegijoje ir kitokios – pas partnerius. Taip studentai turėtų platesnį pasirinkimą ir pasirinkę specializaciją, kuri vykdoma partnerinėje aukštojoje mokykloje, vykti į kitą šalį“, – dalinasi P. Baltrušaitis.

Daugiau tarptautinių galimybių darbuotojams ir studentams

Kauno kolegijos direktorius atkreipia dėmesį, kad stiprus tarptautinis bendradarbiavimas atvertų daugiau galimybių tiek darbuotojams, tiek studentams, leistų užtikrinti dar aukštesnę studijų kokybę, įvairesnį studijų programų turinį.

„Kiekviena aukštoji mokykla turi sritis, kuriose yra stipresnė ir kuriose labiau specializuojasi, t. y. turi daugiau kompetencijų, kurių, galbūt, neturi ar kurių trūksta kitai aukštajai mokyklai. Susiderinę tam tikrus studijų dalykus su partneriais, galėsime užtikrinti, kad studentai įgys itin aukšto lygio kompetencijas – studijų dalykus, kuriuose stipresnė kažkuri partnerinė aukštoji mokykla, jie galės studijuoti joje, tuo tarpu studijų dalykus, kuriuose stipresni esame mes, partnerinių aukštųjų mokyklų studentai galės studijuoti pas mus – Kauno kolegijoje“, – apie tarptautiškumo plėtojimą ir jo naudą studijų kokybei pasakoja P. Baltrušaitis.

Tuo tarpu dėstytojams atsivers platesnės galimybės dalintis savo patirtimi, įgyti tarptautinės patirties, vykdyti didesnius projektus.

„Stiprus tarptautinių partnerių tinklas leis dėstytojams plėsti bendradarbiavimo ratą su panašius studijų dalykus dėstančiais kolegomis iš užsienio aukštųjų mokyklų. Tai puiki galimybė pasidalinti dėstymo patirtimi, nuvykti į partnerių aukštąsias mokyklas ir dalintis gerąja patirtimi, plėsti mokslo grupes, kadangi atsiranda didesnis tyrėjų, kurie dirba vienoje srityje, ratas. Kartu tai galimybės vykdyti didesnius projektus, didesnes mokslo programas“, – sako Kauno kolegijos direktorius ir priduria, kad taip pat planuojama įkurti studijų centrus (angl. study hubs).

„Su partneriais kalbame apie studijų centrus, į kuriuos studentai galėtų atvažiuoti fiziškai, įgytų tam tikrų kompetencijų, o grįžę į savo šalį toliau galėtų mokytis nuotoliniu būdu. Tai leistų lengviau vykdyti mainus ir užtikrintų, kad studentai žinias įgis toje aukštojoje mokykloje, kuri yra stipriausia jų pasirinktoje srityje“, – dalinasi Kauno kolegijos direktorius P. Baltrušaitis.