Spalio 20 d. Kauno kolegijos darbuotojai dalyvavo susitikime su Švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene. Vizito metu ministrė pristatė švietimo sektoriuje planuojamus įgyvendinti ir jau įgyvendinamus pokyčius, atsakė į kolegijos bendruomenei rūpimus klausimus.

Ministrė susirinkusiuosius į susitikimą pirmiausia supažindino su pagrindinio ugdymo įstaigose ir gimnazijose vykdomais pokyčiais bei pristatė ateities planus, susijusius su reformomis koleginiame sektoriuje. Bendruomenės dėmesys buvo atkreiptas į tokius pokyčius, kaip profesinis moksleivių orientavimas, jų parengimas studijoms aukštosiose mokyklose, daugiau galimybių pagalbą mokantis gauti iš pačios mokyklos, o ne samdant korepetitorius, skaidresnė žinių patikrinimo sistema ir kt. J. Šiugždinienė pastebėjo, kad šie pokyčiai turės įtakos ir aukštojo mokslo institucijoms, todėl tam, kad būtų galima geriau suprasti vienus ar kitus ministerijos ar kitų organizacijų veiksmus, kolegijos bendruomenei svarbu būti susipažinus šiais pokyčiais ir planais.

Susitikimo metu taip pat buvo aptarta ir visas aukštąsias mokyklas bei darbo rinką liečianti problema – itin mažas skaičius stojančiųjų, besirenkančių inžinerijos, technologijų mokslus. Jau kurį laiką darbdaviai jaučia šių sričių specialistų trūkumą, todėl problemai spręsti pasirinktos priemonės apima ne tik aukštąsias mokyklas, bet ir pradinio bei pagrindinio ugdymo įstaigas.

Ministrė atkreipė dėmesį ir į galimybę kolegijai įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą koncepciją, kadangi manoma, kad ateityje daliai žmonių persikvalifikuoti gali prireikti vieną ar du kartus – kolegijos, vykdydamos trumpąsias studijas (5 ISCED), gali sėkmingai įgyvendinti šią idėją. Kauno kolegija šiemet buvo viena iš dviejų kolegijų Lietuvoje, pasiūliusių dvi trumpųjų studijų programas.

Vizito metu J. Šiugždinienė džiaugėsi puikiais Kauno kolegijos pasiekimais, orientacija į aukštą studijų kokybę, principingą minimalaus pereinamojo balo laikymąsi priėmimo į aukštąsias mokyklas metu – šios rekomendacijos šiemet laikėsi vos penkios kolegijos.