„Mokslo komercializavimo valdymas ir jo iššūkiai“ forumo, kurį organizavo Kauno kolegija ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija (KKPDA), dalyviai rinkosi diskutuoti apie mokslo ir verslo bendradarbiavimo kuriamą vertę, su kokiais iššūkiais susiduriama siekiant komercializuoti mokslinių tyrimų veiklas, aukštojo mokslo institucijų mokslinių tyrimų paketo paslaugų viešinimą, mokslo komercializavimo prioritetus darnaus vystymosi kontekste.

„Žvelgdami į misijas matome, kad klasikiniai universitetai daug dėmesio skiria fundamentaliesiems tyrimams, tuo tarpu kolegijos – moksliniams taikomiesiems tyrimams ir eksperimentinei plėtrai.

Be abejonės, moksliniai sprendimai yra labai svarbūs, tačiau tam, kad akademinės žinios neliktų tik teorija, o moksliniai atradimai nenugultų stalčiuose, ne mažiau svarbūs ir konkretūs jų pritaikymo, įgyvendinimo būdai, galintys kurti realią naudą bei atliepti visuomenės poreikius“, – vakar kalbėjo diskusiją moderavusi Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė.

Dr. I. Stravinskienė akcentavo, kad tai „būtina galvojant apie gyvenimo kokybę ir apskritai žmonijos gerovę. Taigi, labai svarbu mokslo taikomosios galimybės, mokslinių atradimų pritaikomumas praktikoje.“

Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos vykdančioji direktorė Reda Stankevičienė dalinosi mintimis apie komerciškai pritaikytų mokslinių tyrimų svarbą.

„Mokslinės veiklos komercializavimo klausimas pastaruoju metu tampa itin diskutuotinu klausimu ne tik verslininkų, bet ir mokslininkų tarpe. Nors visos mokslininkų sukurtos žinios turi įtakos intelektinės nuosavybės plėtrai, naujų atradimų ir išradimų generavimui, tik komerciškai pritaikyti moksliniai tyrimai sukuria naujas technologijas ir inovacijas, prisideda prie aukštos pridėtinės vertės kūrimo ir stiprina šalies ekonomiką“, – kalbėjo R. Stankevičienė.

Vienas iš strateginių Kauno kolegijos tikslų – plėtoti į visuomenės raidą orientuotą taikomąją mokslo ir meno veiklą nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu. Tai yra kita kolegijos veiklos sritis šalia studijų, tačiau esminė aukštai studijų kokybei užtikrinti, nes ši sritis tarnauja kaip pagrindas inovacijų integravimui į studijas.