Birželio mėnesį Kauno kolegijoje vyksta viešieji Technologijų fakulteto, Verslo fakulteto, Medicinos fakulteto, Menų ir ugdymo fakulteto studentų profesinio bakalauro baigiamųjų darbų gynimai. Šiais metais, po užsitęsusios pandemijos, studentų baigiamųjų darbų pristatymai vyksta kontaktiniu būdu.

Sėkmingai apsigynusieji baigiamuosius darbus studentai tampa savo sričių specialistais, kurie jau birželio 29 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje atsiims išsilavinimą patvirtinantį dokumentą – profesinio bakalauro diplomą.

Linkime studentams sėkmės baigiamųjų darbų viešuosiuose gynimuose!