Birželio mėnesį Kauno kolegijoje vyksta viešieji Technologijų fakulteto, Verslo fakulteto, Medicinos fakulteto, Menų ir ugdymo fakulteto studentų profesinio bakalauro baigiamųjų darbų gynimai.

Sėkmingai apsigynusieji baigiamuosius darbus studentai tampa savo sričių specialistais, kurie jau birželio 26 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje atsiims išsilavinimą patvirtinantį dokumentą – profesinio bakalauro diplomą.

Vieši Verslo fakulteto studentų baigiamųjų darbų pristatymai vyks nuo 2024 m. birželio 11 d. iki birželio 19 d. Kviečiame susipažinti su viešųjų pristatymų datomis, laikais ir auditorijomis.

Vieši Technologijų fakulteto studentų baigiamųjų darbų pristatymai vyks nuo 2024 m. birželio 11 d. iki birželio 17 d. Kviečiame susipažinti su viešųjų pristatymų datomis, laikais ir auditorijomis.

Vieši Menų ir ugdymo fakulteto studentų baigiamųjų darbų pristatymai vyks nuo 2024 m. birželio 12 d. iki birželio 19 d. Kviečiame susipažinti su viešųjų pristatymų datomis, laikais ir auditorijomis.

Vieši Medicinos fakulteto studentų baigiamųjų darbų pristatymai vyks nuo 2024 m. birželio 3 d. iki birželio 14 d. Kviečiame susipažinti su viešųjų pristatymų datomis, laikais ir auditorijomis.

Linkime studentams sėkmės baigiamųjų darbų viešuosiuose gynimuose!