Birželio mėnesį Kauno kolegijoje vyksta viešieji Technologijų fakulteto, Verslo fakulteto, Medicinos fakulteto, Menų ir ugdymo fakulteto studentų profesinio bakalauro baigiamųjų darbų gynimai.

Sėkmingai apsigynusieji baigiamuosius darbus studentai tampa savo sričių specialistais, kurie jau birželio 29 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje atsiims išsilavinimą patvirtinantį dokumentą – profesinio bakalauro diplomą.

Vieši Verslo fakulteto studentų baigiamųjų darbų pristatymai vyks nuo 2023 m. birželio 5 d. iki birželio 16 d. Kviečiame susipažinti su viešųjų pristatymų datomis, laikais ir auditorijomis.

Vieši Technologijų fakulteto studentų baigiamųjų darbų pristatymai vyks nuo 2023 m. birželio 13 d. iki birželio 21 d. Kviečiame susipažinti su viešųjų pristatymų datomis, laikais ir auditorijomis.

Vieši Menų ir ugdymo fakulteto studentų baigiamųjų darbų pristatymai vyks nuo 2023 m. birželio 13 d. iki birželio 16 d. Kviečiame susipažinti su viešųjų pristatymų datomis, laikais ir auditorijomis.

Vieši Medicinos fakulteto studentų baigiamųjų darbų pristatymai vyks nuo 2023 m. gegužės 29 d. iki birželio 15 d. Kviečiame susipažinti su viešųjų pristatymų datomis, laikais ir auditorijomis.

Linkime studentams sėkmės baigiamųjų darbų viešuosiuose gynimuose!