Naujus metus Kauno kolegija pasitinka dar labiau atnaujinusi studijų, darbo ir gyvenamąsias erdves. Modernios infrastruktūros formavimas – vienas iš strateginių kolegijos tikslų, todėl kiekvienais metais stebima pažanga kuriant patrauklią ir konkurencingą studijų aplinką.

Kolegijos pastatuose – ryškūs vidaus erdvių pokyčiai

2020 metais daugiausia lėšų renovacijai pareikalavo Kauno kolegijos pastatas, esantis Pramonės pr. 22. Atnaujinimo darbai atlikti Valstybės investicijų programos (VIP) lėšomis, kurių iš viso buvo skirta 500 tūkst. Eur. Už gautas lėšas atnaujinta valgyklos kiemo danga, sudedant trinkeles, įrengiant šaligatvių bortelius ir dekoratyvines pieveles, pakeisti lietaus nuotekų stovai, atnaujinta valgyklos kanalizacijos sistema, įrengiant riebalų gaudyklę, atnaujintas ventiliacijos vamzdynas, įrengta kondicionavimo sistema, atlikti šildymo sistemos renovacijos darbai, rekonstruoti evakuaciniai laiptai, atnaujinta sporto salė, įrengti nustumiami automatiniai vartai ir užrakinami varteliai į kiemelį, sumontuota tvora, atlikti elektros tinklo rekonstrukcijos darbai.

Modernioje sporto salėje, studentų patogumui įrengta nauja grindų sistema, atnaujintos sienos, lubos, švieslangiai, įrengtos naujos krepšinio lentos, švieslentės, laikrodžiai. Stebint įvairias varžybas, žiūrovų patogumui, salės balkone įrengti turėklai su grūdinto stiklo konstrukcija.

Vykdant evakuacinių laiptų rekonstrukciją laiptinėje įstatytos naujos durys, sumontuoti turėklai, atnaujintos sienos, lubos, grindys, laiptų pakopos ir laiptų aikštelės išklijuotos plytelėmis, atlikti apdailos darbai techninėje patalpoje, atnaujinta elektros instaliacija. Įrengiant kondicionavimo sistemą, sumontuoti kondicionieriai.

Taip pat atlikta Pramonės pr. 22 esančio pastato B korpuso šildymo sistemos renovacija, pakeisti radiatoriai. 2021 m. planuojama renovuoti ir A korpuso šildymo sistemą.

Pradėti vidinio kiemelio atnaujinimo darbai ir Pramonės pr. 20 esančiame pastate: sutvarkytas kiemelio grindinys, lietaus kanalizacija, įrengti šuliniai. Atnaujintas kiemelyje esantis baseinas, suformuojant sėdėjimo zoną – sumontuoti ąžuolo medžio suolai, pastatyti lauko baldai. 2021 m. darbai bus tęsiami, įrengiant kiemelyje rūkymo zoną, pastatant pavėsines, pagražinant aplinką žolės veja ir augalais.

Be to, šiame pastate suremontuotas prie medžio dirbtuvių esantis pirmo aukšto koridorius. Jame suklijuotos grindinės plytelės, sumontuotos naujos durys, išlygintos ir nudažytos sienos, sumontuotos pakabinamos lubos, įrengtas LED apšvietimas su judesio davikliais.

Už sutaupytas, Europos Sąjungos finansuojamo projekto, skirto mokslo paskirties pastatų atnaujinimui, lėšas rangos darbams, buvo vykdomi vėsinimo sistemos bei sporto salės vėdinimo sistemos įrengimo darbai.

Atsižvelgiant į tai, kad Puodžių g. 11 esantis pastatas neatitinka dabar galiojančių energinio efektyvumo reikalavimų ir siekdama padidinti pastato energetinį naudingumą, Kauno kolegija planuoja renovuoti pastato išorę: pakeisti langus ir duris, apšiltinti lauko ir rūsio sienas bei stogą.

Šiuo metu, dėl pastato nusidėvėjimo, patiriami dideli šilumos nuostoliai, tampa vis sudėtingiau užtikrinti komfortiškas sąlygas studentams ir dėstytojams. Įgyvendinus suplanuotas energinį efektyvumą didinančias priemones, būtų pasiekta pastato energinio naudingumo klasė C, kuri šiuo metu siekia F. Galutinės energijos sąnaudos atnaujintame pastate sumažėtų apie 48 proc., pagerėtų vidaus mikroklimato sąlygos studijų aplinkoje. Šiuo metu derinama finansavimo sutartis su Viešųjų investicijų plėtros agentūra, planuojama artimiausiu metu vykdyti techninio darbo projekto A laidos parengimo pirkimą.

Atsižvelgiant į 2019 m. atliktos techninės priežiūros ekspertizės išvadas, Puodžių g. 11 pastate šiemet buvo įrengta kamino žaibosauga, o plėtojant infrastruktūros pritaikymą neįgaliesiems buvo įrengta įvaža neįgaliesiems.

Atnaujinami bendrabučiai

Siekiant pagerinti gyvenimo, buitines, sanitarines sąlygas kolegijos bendrabučiuose, Kauno kolegija kiekvienais metais skiria lėšų bendrabučių atnaujinimui. 2020 m. buvo įgyvendinama bendrabučio kambarių atnaujinimo programa – 2019 m. pilnai suremontuoti bendrabučio Nr. 3 (V. Krėvės pr. 90) 26 kambariai trečiame aukšte, o šiais metais atnaujinti to paties bendrabučio 26 kambariai antrame aukšte, pakeistos kambarių durys, suremontuotas koridorius. 2021 m. planuojama atnaujinti bendrabučio Nr. 3 kambarius penktame aukšte.

Taip pat šiame bendrabutyje buvo suremontuota prausykla pirmame aukšte: perdažytos sienos, suklijuotos plytelės, sumontuotos naujos kriauklės ir įrengtas naujas LED apšvietimas.

 

Bendrabutyje Nr. 1 (Taikos pr. 121) suremontuotos ketvirtame ir penktame aukštuose esančios virtuvės: nudažytos sienos, pakeistos plytelės, pakeisti stalviršiai ir plautuvės, atnaujinta elektros instaliacija. Šio pastato dušo patalpose pirmame aukšte sumontuota vėdinimo sistema, elektros skydinėje atliktas įvadinio elektros skydo keitimas.

Bendrabutyje Nr. 2 (V. Krėvės pr. 92) perdažytos kambario Nr. 106 sienos ir lubos.

Bendrabutyje Nr. 4 (Kalniečių g. 126) suremontuotas merginų dušas: suklijuotos naujos sienų plytelės, sumontuotos plastikinės lubos, įrengtos naujos dušo kabinos. Taip pat atliktas rūsio koridoriaus remontas – perdažytos sienos, lubos ir grindys, atnaujintas apšvietimas.

Šiais metais pasirašyta sutartis su Viešųjų investicijų plėtros agentūra dėl paskolos skyrimo bendrabučio Nr. 4 renovacijai. Pagal rengiamą pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninį projektą, planuojama apšiltinti bendrabučio Nr. 4 pastato išorę (pamatus, cokolį, sienas, stogą), pakeisti langus. Apšiltinimo darbai bus įgyvendinami siekiant padidinti pastato energijos vartojimo efektyvumą (pastato energinio naudingumo klasė dabar – F, išorės renovacija siekiama mažiausiai C energinio naudingumo klasės) ir galutines energijos sąnaudas sumažinti apie 30 proc.

Renovuojama ir buvusi pirmoji M. K. Čiurlionio dailės galerija

Kauno kolegija, prisiimdama atsakomybę išsaugoti kultūrinį paveldą, siekdama pagerinti studijų aplinką bei plėtoti kultūrinę veiklą, ėmėsi iniciatyvos savo lėšomis renovuoti buvusią pirmąją M. K. Čiurlionio dailės galeriją (A. Mackevičiaus g. 27). Toks sprendimas buvo priimtas, nes galerijos pastatui skubiai reikalingas kapitalinis remontas, o finansavimas, net ir dalinis, nebuvo skirtas pagal 2019 m. teiktas paraiškas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Kauno savivaldybei, Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA).

Kauno kolegija yra parengusi pastato tvarkybos darbų projektą, 2020 m. buvo įgyvendintas pirmas projekto etapas – stogo remontas, langų ir durų atnaujinimas. Atnaujinant pastato stogą buvo sutvarkyti parapetai, ventiliacijos kaminėliai, atliktas stogo apskardinimas, įrengtos lietaus nuvedimo sistemos, apšiltintas stogas.

Pastate taip pat atlikti langų atnaujinimo darbai: restauruoti išorės metaliniai rėmai, atnaujinti stiklai, vidiniai metaliniai rėmai pakeisti į medinius langų blokus, atlikta vidinių angokraščių apdaila, pakeistos vidinės palangės. Atliktų darbų vertė siekia 131 tūkst. Eur. 2021 metais planuojama vykdyti antrąjį projekto įgyvendinimo etapą – fasado remontą už 160 tūkst. Eur. Taip pat LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateiktas investicinis projektas, prašant įtraukti galerijos pastatą į 2023 m. Valstybės investicijų programos projektų sąrašą.

Kaip ir kiekvienais metais, 2020 m. Kauno kolegijoje buvo atnaujinta dalis auditorijų, kabinetų, bendro naudojimo patalpų kolegijos pastatuose.

Įsiklausoma į studentų ir darbuotojų poreikius

Vidaus ir lauko erdvės tvarkomos, įranga naujinama įsiklausant į bendruomenės poreikius ir rekomendacijas – kasmet vykdomos studentų, darbuotojų apklausos.

Pasiūlymai iš kolegijos bendruomenės dėl studijų, darbo, poilsio erdvių, gyvenamųjų patalpų remonto / atnaujinimo / modernizavimo, laukiami el. paštu milda.rackauskiene@go.kauko.lt.