2023 metų kovo 21 dieną, minint Pasaulinę geodezininkų ir matininkų dieną „Global Surveyors’ Day 2023“, Kauno kolegijos Stiklo galerijoje atidaroma istorinių fotografijų paroda „Prikeltas laikas – geodezija tarpukaryje“. Ekspozicijos lankytojai yra kviečiami išvysti tarpukario geodezininkų-matininkų darbų akimirkas. Minint įvardytą profesinę dieną ir atveriant parodos duris, pažymima dar viena svarbi proga – 95-asis studijų programos „Geodezija“, realizuojamos Kauno kolegijoje, gimtadienis.

Matininkai Lietuvos istoriniuose šaltiniuose

Lietuvos matininkai (skirtingai vadinti įvairiais istoriniais laikotarpiais) bei visi su žemės matavimais susiję profesijų atstovai skirtingais istoriniais laikotarpiais, pradedant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir baigiant naujausiais atkurtos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės laikais, atliko didžius darbus, turėjusius lemiamos įtakos valstybės kūrimui ir išsaugojimui, modernėjimui ir ekonominei pažangai. Matininkų profesijos oficialiu gimtadieniu pagrįstai galima laikyti 1566 m., kai buvo  priimtas II Lietuvos statutas ir matininko sąvoka atsirado LDK teisyne. Kiek vėliau, 1588 m., III Lietuvos statuto IX skyriuje pateikiama ir matininko (pakamarės) priesaika. Tik nedaugelis pasaulio valstybių gali pasidžiaugti ir didžiuotis tokia ilga ir garbinga matininkų profesijos istorija.

Pasaulinės geodezininkų ir matininkų dienos ištakos

JAV kongresas 2008 m. balandžio 9 d. priėmė nutarimą dėl matininkų (angl. Land Surveyors) profesinių nuopelnų šaliai pripažinimo, „pagerbiant profesionalius matininkus ir pripažįstant jų nuopelnus visuomenei“ (angl. “Honoring Professional Surveyors and Recognizing their Contributions to Society”) ir nacionalinės profesijos savaitės įteisinimo, „atsižvelgiant į tai, kad trečia kovo savaitė, oficialiai minima kaip „Nacionalinė matininkų savaitė“, būtų tinkama duoklė, skiriama visiems matininkams“ (angl. “Whereas the establishment of the third week of March as `National Surveyors Week’ would be a fitting tribute to all surveyors“).

Sekdama JAV pavyzdžiu Europos geodezininkų-matininkų taryba (angl. The Council of European Geodetic Surveyors, CLGE) taip pat pasirinko vieną dieną, skirtą oficialiai pagerbti Europos matininkus. Ši diena kasmet yra dedikuojama konkrečiai (-ioms) asmenybei (-ėms), nusipelniusiai (-ioms) savo darbais aptariamai profesijai. 2023 m. Europos matininko diena yra skirta dviem prancūzų matematikams, astronomams ir, žinoma, geodezininkams – Žanui Batistui Delambrui ir Pjerui Mešenui. Prancūzai, tapę metrinės sistemos išradėjai, pripažinti 2023 m. Metų matininkais.

Apie studijų programos „Geodezija“ pradžią ir raidą daugiau galite sužinoti susipažinę su Technologijų fakulteto lektoriaus Valdo Urbanavičiaus straipsniu „Geodezijos mokslo retrospektyva Kauno kolegijoje“, publikuotu mokslo leidinyje „Mokslo Lietuva“.

Paroda  eksponuojama:  2023 m.  kovo 21 d.–balandžio 21 d. Kauno kolegijos Stiklo galerijoje (Pramonės pr. 22A, II aukštas).

Parodos kuratorius: Kauno kolegijos geodezijos studijų dėstytojas lektorius Valdas Urbanavičius.